Skills 1 Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future Skills 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh phần 1 - 6 trang 44 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 10 Our houses in the future.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- get their the details or ideas of their future house

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "Our houses in the future"

- Grammar: Will structure and Might structure

II. Soạn giải Skills 1 tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Reading

1. Look at the picture and discuss with a partner. Nhìn vào hình và thảo luận với một người bạn.

Đáp án

1 - It is a villa.

2 - It is on the island.

3 - A helicopter, garden, trees, swimming pool..

4 - Robots in the kitchen, a TV, a computer, a hi-fi stereo,.. in the living room. Những con rô-bốt trong nhà bếp, chiếc ti vi, máy vi tính, dàn âm thanh hi-fi,... trong phòng khách.

2. Quickly read the text. Check your ideas from 1. Đọc nhanh bài đọc. Kiểm tra những ý của em từ phần 1.

3. Read the text and match the phrases in A with the correct ones in B. Đọc bài đọc và nối các cụm từ trong cột A với câu đúng trong cột B.

Đáp án

1. The house will be have robots to - a,c,e,h

2. The house will have a super mart TV to - b, d, f, g

4. Read the passage again and answer the questions. Đọc đoạn văn lại và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1 - On the ocean.

2 - Swimming pool and garden are in front of the house. The trees are behind the house.

3 - No, it won’t.

4 - They will do the housework (clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats).

Hướng dẫn dịch

Ngôi nhà trong tương lai của tôi sẽ nằm ở đại dương. Nó sẽ được bao quanh bởi những cây cao và biển xanh. Sẽ có một hồ bơi phía trước và một khu vườn hoa lớn phía sau nhà. Sẽ có một trực thăng trên mái nhà để tôi có thể đi đến trường.

Ngôi nhà trong tương lai sẽ dùng năng lượng mặt trời. Sẽ có vài người máy trong nhà. Chúng sẽ giúp tôi làm việc nhà, như là: lau sàn, nấu cơm, giặt quần áo, tưới hoa và cho chó mèo ăn.

Mình sẽ có một ti vi siêu thông minh trong nhà. Nó sẽ giúp tôi lướt mạng, gửi và nhận email, và liên hệ với bạn bè tôi trên những hành tinh khác. Nó cũng sẽ giúp tôi đặt thức ăn từ siêu thị.

5. Work in pairs. On a piece of paper, draw your future house (don't show your partner Describe your house to your partner. Your partner will draw the house you describe. Làm việc theo cặp. Trên một mảnh giấy, vẽ ngôi nhà tương lai của em (đừng cho bạn em biết). Miêu tả nhà của em cho người bạn học và người bạn học sẽ vẽ ngôi nhà em miêu tả.

Gợi ý

My house will be on Mars. It will be large and comfortable with many latest devices. And there will be a swimming pool in the front of my bed with many lovely fishes.

6. Work in groups. Draw the appliances in your future bedroom then talk about them to the group. Làm việc theo nhóm. Vẽ những thiết bị trong phòng khách tương lai sau đó nói về chúng cho nhóm của em.

Gợi ý

Touch switch : công tắc cảm ứng

With this kind of switch, users do not need to turn on / off each switch, which can be easily controlled via a phone or tablet from anywhere with an Internet connection; It saves more time, effort of the user.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm