Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 unit 9 Communication

Hướng dẫn Soạn tiếng Anh 6 unit 9 Communication trang 30 31 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh Global Success theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Communication Unit 9 Cities Of The World lớp 6 giúp các em học sinh lớp 6 biết đến nhiều địa danh nổi tiếng khác nhau trên thế giới.

* Xem chi tiết: Soạn tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities Of The World đầy đủ nhất

Tiếng Anh lớp 6 unit 9 Cities of the world Communication trang 30 31

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

- identify landmarks in cities around the world and compare features of cities around the world.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Cities of the world”.

- Grammar: Comparatives of adjectives, Possessive case

II. Soạn Communication Unit 9 tiếng Anh lớp 6 tập 2 trang 30 31

Everyday English - Tiếng Anh mỗi ngày

Expressing exclamations with What. Bày tỏ sự cảm thán với What

1. Look at the picture. Listen and read the exclamations. Nhìn vào bức tranh. Nghe và đọc các câu cảm thán.

Click để nghe

1. What a nice city!

2. What a clear sky!

3. What tall buildings!

Hướng dẫn dịch

1. Thật là một thành phố tốt đẹp!

2. Thật là một bầu trời trong sáng!

3. Những tòa nhà này thật cao!

2. Work in pairs. Look at the picture below and say what you think by using exclaimations with What. You may use a suggestions below. Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình bên dưới và nói những gì bạn nghĩ bằng cách sử dụng câu cảm thán với What. Bạn có thể sử dụng một gợi ý bên dưới.

Đáp án

- What happy and beautiful children!

- What a colorful and nice picture!

- What sunny and beautiful weather!

- What a small and cute boy!

- What beautiful and colorful apple trees!

Hướng dẫn dịch

- Những đứa trẻ hạnh phúc và xinh đẹp!

- Thật là một bức tranh đầy màu sắc và đẹp!

- Trời nắng đẹp làm sao!

- Thật là một cậu bé nhỏ và dễ thương!

- Những cây táo đầy màu sắc và đẹp đẽ làm sao!

City landmarks Những địa điểm nổi bật trong thành phố

3. Work in pairs. Write the names of the landmarks under the correct pictures. Làm việc theo cặp. Viết tên của các địa danh và sắp xếp các hình ảnh chính xác.

1............

This tower is on the bank of the River Thames in London. In the tower, there's a big cock and a bell.

(Tòa tháp này nằm trên bờ của Sông Thames ở London. Trong tháp,có một cái đồng hồ lớn và một cái chuông.)

2.............

It's a theatre on Sydney Harbour. Its roots are white and look like shells. Visitors from all over the world come to see it.

(Đó là một nhà hát trên Cảng Sydney. Nó là mái nhà có màu trắng và trông giống như Vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để xem nó.)

3.............

This famous tower is in Paris. Every year, milions of visitors climb to its top to see the whole view of Paris.

(Tòa tháp nổi tiếng này ở Paris. Mỗi hàng năm, hàng triệu du khách leo lên trên cùng để ngắm toàn cảnh Paris.)

4.............

It has the head of a lion and the body of a fish. It's a famous landmark in Singapore.

(Nó có đầu của một con sư tử và cơ thể của một con cá. Đó là một địa danh nổi tiếng ở Singapore.)

Đáp án

1 - Merlion

2 - Big Ben

3 - Sydney Opera House

4 - Eiffel Tower

4. Write the names of the landmarks in 3 for the descriptions. Viết tên của các địa danh trong câu 3 cho phần mô tả.

Đáp án

1 - Big Ben

2 - Sydney Opera House

3 - Eiffel Tower

4 - Merlion

Hướng dẫn dịch

1 - Tòa tháp này nằm trên bờ của Sông Thames ở London. Trong tháp,có một cái đồng hồ lớn và một cái chuông.

2 - Đó là một nhà hát trên Cảng Sydney. Nó là mái nhà có màu trắng và trông giống như Vỏ sò. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để xem nó.

3 - Tòa tháp nổi tiếng này ở Paris. Mỗi hàng năm, hàng triệu du khách leo lên trên cùng để ngắm toàn cảnh Paris.

4 - Nó có đầu của một con sư tử và cơ thể của một con cá. Đó là một địa danh nổi tiếng ở Singapore.

5. Quiz. Work in pairs. Read the questions and circle the correct answers. Trò chơi. Làm việc theo cặp. Đọc câu hỏi và khoanh tròn câu trả lời. 

Đáp án

1 - B

2 - A

3 - C

4 - A

Hướng dẫn dịch

1 - Thành phố nào gần Hà Nội hơn những thành phố khác? - Băng Cốc

2 - Người dân Quảng Nam tự hào về phố cổ, Hội An.

3 - Phnom Penh là thủ đô của Cam-pu-chia.

4 - Đối với trẻ em, California nổi tiếng với Disneyland Park.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World Communication, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
25
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm