Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 9 lớp 6 Cities of the world Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 9 Cities of the world

Bài tập tiếng Anh unit 9 lớp 6 Global Success Cities of the world có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. It's not coffee, but tea is_____ drink in Britain.
 • 2. How many cities in Viet Nam______ up to now?
 • 3. Jennie ______ to North America before, so she wants to visit it.
 • 4. "________ is she so sad?" – "Because she can’t watch her favourite film."
 • 5. ____________ eat too much salt. It’s not good for you.
 • 6. I first______ Da Lat city in 2022.
 • 7. My younger brother is afraid of water,________ he can’t swim.
 • 8. I______ Linda for three years, and now we are best friends.
 • 9. "___________ is your favourite tennis player?" – "I don’t like tennis."
 • 10. The ____ continent in the world is Antarctica.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Môn Tiếng Anh lớp 6

  Xem thêm