Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12: Robots

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12: Robots được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ từ mới quan trọng trong bài. Các bạn hãy tải về và luyện tập hàng ngày để có lượng từ phong phú nhé!

UNIT 12: ROBOTS

Từ mới

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Robot

n

/’rəʊbɒt/

Người máy

Modern

adj

/’mɒdn/

Hiện đại

To teach children

v

/ti:t∫ ‘t∫ɪldrən/

Nhà trẻ

To do household chores

v

/də ‘haʊshəʊld t∫ɔ:(r)z/

Làm việc nhà

To help sick people

v

/help sɪk ‘pi:pl/

Giúp đỡ người (bị ốm)

Advanced technology, High technology, Hi-tech

phr

/əd’va:nst tek’nɒlədʒi/ /haɪ teknɒlədʒi/ /haɪ tek/

Công nghệ hiện đại/ công nghệ cao

Home robot

n

/həʊm ‘rəʊbɒt/

Robot gia đình

Worker robot

n

/’wɜ:kər ‘rəʊbɒt/

Robot công nhân

Teaching robot

n

/’ti:t∫ɪȵ ‘rəʊbɒt/

Robot giảng dạy

Doctor robot

n

/’dɒktər ‘rəʊbɒt/

Robot bác sĩ

Đánh giá bài viết
14 2.700
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm