Getting started Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 10 lớp 6 Our houses in the future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 có trong trang 38 39 SGK tiếng Anh 6 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- know more about types of houses, modern appliances and how they can help us.

2. Objectives:

- Topic: our houses in the future

- Vocabulary: related to types of houses, modern appliances

II. Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Complete the table. Hoàn thành bảng sau.

Đáp án

Type of houseUFO
Location:in the mountain
Surroundings:many tall old trees
Number of rooms :20
Appliances in the room :Appliances in the room

b. Read the conversation again. Complete the sentences. Đọc lại bài đàm thoại. Hoàn thành các câu. 

Đáp án

1 - mountain; 2 - many tall old trees; 3 - 20; 4 - wireless TV;

Hướng dẫn dịch

Nick: Phong, bạn đang làm gi thế?

Phong: Mình đang vẽ ngôi nhà của mình

Nick: Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.

Phong: Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng nó là nhà của mình trong tương lai.

Nick: Nó sẽ đâu?

Phong: Nó ở trên núi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

Nick: Nó như thế nào?

Phong: Nó là một ngôi nhà lớn. Sẽ có 20 phòng trong đó.

Nick: Hai mươi phòng à! Woa! Có tốt không?

Phong: Có chứ, và nó có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt! Vậy cậu thích nhất phòng nào?

Phong: Phòng ngủ, dĩ nhiên.

Nick: Cậu sẽ có thiết bị nào?

Phong: Mình sẽ có ti vi có kết nối không dây để mà mình có thể xem những chương trình truyền hình từ không gian hay một robot thân thiện giúp mình làm việc nhà.

Nick: Tuyệt! Vậy nó sẽ là bao nhiêu tiền?

2. Match the words with the pictures. Then, ask your partner about them. Nối từ với hình ảnh cho phù hợp. Sau đó, hỏi bạn của em về chúng.

Đáp án

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - d;

3. a. Work with a partner. What adjectives can you think of to describe the houses in 2? Làm việc với bạn của bạn. Bạn có thể nghĩ đến tính từ nào dùng cho việc miêu tả ngôi nhà trong bài 2?

Tall:cao

big:to

small: nhỏ

Beautiful/ nice/ wonderful: tốt,đẹp

modern: hiện đại

Old/ ancient: cổ

large/ spacious: rộng rãi

b. Ask and answer questions about the pictures. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các bức tranh.

Hướng dẫn dịch

A: Ngôi nhà nào bạn thích nhất?

B: Tớ thích lâu dài

A: Tại sao?

B: Bởi vì nó!

4. Read the phrases aloud. Tick( √) the place where you want your future house to be located and write sentences. (Đọc những cụm từ thật lớn. Chọn nơi mà em muốn nhà tương lai của em ở đó và viết các câu.

in the countryside (ở nông thôn)

on the ocean (ở đại dương)

in the city (trong thành phố)

on the Moon (trên mặt trăng)

in the mountains (trên núi)

under the ground (trong lòng đất)

in space (trong không gian)

by the sea (ở biển)

Gợi ý

My future house will be in the city.

My future house will be in the mountains.

My future house will be by the sea.

My future house will be in space.

5. Game Trò chơi

OUTSIDE MY WINDOW

In groups, describe to your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries to guess where your house is located.

Bên ngoài cửa sổ của tôi

Trong nhóm, miêu tả cho các bạn trong lớp về những gì em có thể thấy bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà tương lai. Nhóm của em cố gắng đoán của em nằm ở đâu?

Gợi ý

A: Outside my window I can see forests and valley. So where is my house?

B: Your house is on the mountain.

A: That's right.

A: I can see many different planets and stars through my window. Where is my house?

B: Your house is in space.

A: Bingo!

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 677
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm