Getting started Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh 6 Unit 10 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 10 lớp 6 Our houses in the future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 có trong trang 38 39 SGK tiếng Anh 6 Global Success.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- know more about types of houses, modern appliances and how they can help us.

2. Objectives:

- Topic: our houses in the future

- Vocabulary: related to types of houses, modern appliances

II. Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our houses in the future

My future house - Ngôi nhà trong tương lai của tôi

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Nick: Cậu đang làm gì vậy Phong?

Phong: Tớ đang vẽ một bức tranh về ngôi nhà của tớ.

Nick: Ngôi nhà của cậu! Đó là một UFO.

Phong: Nó trông giống như UFO nhưng đó là ngôi nhà của tớ trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó sẽ ở trên núi.

Nick: Nó sẽ như thế nào?

Phong: Nó sẽ là một ngôi nhà lớn. Nó sẽ có hai mươi phòng.

Nick: 20 phòng!

Phong: Đúng vậy, và nó sẽ có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt vời! Cậu sẽ thích phòng nào nhất?

Phong: Tất nhiên là phòng ngủ của tớ.

Nick: Ngôi nhà có thể có những thiết bị nào?

Phong: Nhà tớ có thể có một số TV thông minh và mười rô bốt.

Nick: Nghe thật tuyệt! và bao nhiêu...

2. Read the conversation again. Find and write down the words or phrases that show: Đọc lại đoạn hội thoại. Tìm và viết ra các từ hoặc cụm từ thể hiện.

Đáp án:

Type of house: UFO house

Location: in the mountains

Appliances in the house: twenty rooms, solar energy, some smart TVs and 10 robots.

3. Read the conversation again. Tick (✓) T(True) or F(False). Đọc lại đoạn hội thoại. Đánh dấu (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai).

Đáp án

1 - T; 2 - T; 3 - T; 4 - F;

4. Order the words to make a phrase about a place. Each group has one extra word. Xếp thứ tự các từ để tạo thành một cụm từ về một địa điểm. Mỗi nhóm có một từ thừa.

Đáp án

1 - in the sea

2 - in the city

3 - in the town

4 - in the mountains

5 - in the countryside

6 - on the Moon

7 - in the sky

5. In groups, describe to your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries to guess where your house is. Trong nhóm, mô tả cho bạn cùng lớp những gì bạn có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ngôi nhà tương lai của mình. Nhóm của bạn cố gắng đoán xem nhà của bạn ở đâu.

Gợi ý

A: Outside the window I can see the Moon, the star and the sky. Where's my house?

B: It is on the Moon.

A: Correct!

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future Getting Started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 2.090
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm