Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh Unit 10 lớp 6 Our Houses In The Future

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới, bài tập ngữ âm tiếng Anh Unit 10 Our Houses In The Future lớp 6 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra phần Phonetics tiếng Anh 6 Unit 10 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tìm từ có phần gạch chân phát âm khác giúp các em nhớ lại cách phát âm những từ mới tiếng Anh Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Our House In The Future hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. flat

B. apartment

C. villa

D. appliance

Question 2:

A. fridge

B. condominium

C. wifi

D. helicopter

Question 3:

A. penthouse

B. basement

C. television

D. energy

Question 4:

A. special

B. skyscraper

C. castle

D. automatic

Question 5:

A. motor

B. home

C. solar

D. iron

Question 6:

A. wireless

B. iron

C. wifi

D. fridge

Question 7:

A. cable

B. basement

C. after

D. skyscraper

Question 8:

A. solar

B. space

C. apartment

D. appliance

Question 9:

A. helicopter

B. comfortable

C. welcome

D. month

Question 10:

A. dry

B. sky

C. study

D. my

Question 11:

A. modern

B. helicopter

C. fond

D. motorhome

Question 12:

A. hi-tech

B. kitchen

C. Christmas

D. chemistry

Question 13:

A. special

B. smart

C. appliance

D. comfortable

Question 14:

A. television

B. house

C. castle

D. smart

Question 15:

A. computer

B. music

C. condominium

D. student

ĐÁP ÁN

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

6 - D; 7 - C; 8 - B; 9 - A; 10 - C;

11 - D; 12 - B; 13 - B; 14 - A; 15 - C;

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 10 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
2 1.261
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm