Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 10: Our houses in the future

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH LỚP 6
Unit 10: Our houses in the future
Topic:
Types of houses and appliances
Phonetics:
Sounds /dr/and /tr/
Grammar:
Modals: may/ might/ could for prediction
Will for future
Vocabulary:
Types of houses in the future
Home appliances
Skills:
Talking about houses in the future
Describing your dream house
I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each
line.
1. A. drive
B. drip
C. drill
D. drink
2. A. travel
B. trap
C. track
D. trace
3. A. dream
B. dread
C. treat
D. stream
4. A. drunk
B. drug
C. truth
D. trust
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. A. drop
B. stroke
C. drossy
D. tropical
II. Reorder the letters under each picture to make meaningful word then say it
aloud.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III. Put the correct word in the box under each picture.
IV. Give the correct form of the word given to complete the sentences.

Ôn tập Unit 10 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 10: Our houses in the future do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây gồm rất nhiều bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 6 ôn tập và thử sức làm bài. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng so sánh đối chiếu, củng cố kiến thức quan trọng trong Bài 10. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 10: Our houses in the future, Ngoài ra, để có nguồn tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com được cập nhật liên tục như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
3 981
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm