Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: Television

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Unit 7: Television
Topic:
Television and favourite TV programmes
Phonetics:
Sounds: /0/and /6/
Grammar:
Conjunctions: and’ but
Wh- questions: what, where,…
Vocabulary:
TV programmes
People and things related to TV
Skills:
Exchanging information about TV
Talking about a favourite TV programme
I. Choose the word having the underlined part differently in each line.
1. A. Both
B. teeth
C. smooth
D. fourth
2. A. Weather
B. wealthy
C. clothing
D. bathing
3. A. though
B. thank
C. throw
D. thin
4. A. Southerm
B. neither
C. thus
D. third
5. A. Author
B. those
C. width
D. think
II. Reorder the letters under each picture to make meaningful word then say it
aloud.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
III. Put the correct word in the box under each picture.
animals cartoon comedy education game show
news music science sports weather forecast
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
IV. Complete the following sentences with suitable question words.
1 . _________ is the new weatherman’s name?

Ôn tập Unit 7 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Mời các bạn tham khảo Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 7: Television do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, gồm rất nhiều bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau, sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề cũng như cho các em học sinh lớp 6 thử sức làm bài. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 7: Television, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com để học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
5 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm