Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

Lý thuyết Đường tròn lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn cho biết số đo bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Hình học Chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Hình học - Đường tròn Toán lớp 6

1. Định nghĩa đường tròn

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R)

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

Chú ý:

Với mọi điểm M nằm trong mặt phẳng thì:

+ Nếu OM < R thì điểm M nằm trong đường tròn (O;R)

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

+ Nếu OM = R thì điểm M nằm trên (thuộc) đường tròn (O;R)

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

+ Nếu OM > R thì điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R)

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

2. Định nghĩa hình tròn

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

3. Cung, dây cung, đường kính

+ Hai điểm A,B nằm trên đường tròn chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (cung) . Hai điểm A,B là hai mút của cung

+ Đoạn thẳng AB gọi là một dây cung

+ Dây cung đi qua tâm là đường kính

Đường kính dài gấp đôi bán kính và là dây cung lớn nhất

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Đường tròn

Với hình vẽ trên thì đoạn thẳng AB là dây cung và đoạn thẳng AC là đường kính

Khi đó AC ≥ AB

Bài tập Đường tròn lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Đường tròn ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
20 4.763
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm