Lý thuyết Toán lớp 6: Nửa mặt phẳng

Lý thuyết Nửa mặt phẳng

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Nửa mặt phẳng bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Hình học Chương 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Nửa mặt phẳng Toán lớp 6

1. Nửa mặt phẳng bờ a

a. Mặt phẳng

+ Một mặt bàn, mặt bẳng, một tờ giấy trải rộng… cho ta hình ảnh của mặt phẳng

+ Mặt phẳng không bị hạn chế về mọi phía

b. Nửa mặt phẳng

+ Hình gồm đường thẳng a vả một mặt phẳng bị chỉa ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Nửa mặt phẳng

+ Hai nửa mặt phẳng có bờ chung gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Nửa mặt phẳng

Trên hình vẽ nửa mặt phẳng bờ a' chứa điểm B và nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A là hai nửa mặt phẳng đối nhau

Hai điểm A và C (hoặc B và C) nằm khác phía với đường thẳng a hay thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a thì đoạn AC (hoặc AC) cắt a

Hai điểm bất kì B và C nằm cùng phía với đường thẳng a thì đoạn BC không cắt a

Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau

2. Tia nằm giữa hai tia

Cho ba tia Ox; Oy; Oz chung gốc. Lấy điểm M ∈ Ox; N ∈ Oy(M; N không trùng với O)

Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

Lý thuyết Toán lớp 6: Hình học - Nửa mặt phẳng

Bài tập Nửa mặt phẳng Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Nửa mặt phẳng ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 2.179
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm