Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài tập Quy đồng mẫu nhiều phân số lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 3 Phân số, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập Quy đồng mẫu nhiều phân số Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Mẫu số chung của các phân sốBài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân sốlà:

A. 180

B. 500

C. 750

D. 450

Đáp án

Ta có:

5 = 5.1

18 = 2.32

75 = 3.52

⇒ BCNN(5; 18; 75) = 2.32.52 = 450

Vậy ta có thể chọn một mẫu chung là 450

Chọn đáp án D

Câu 2: Qui đồng mẫu các phân số Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân sốta được các phân số lần lượt là:

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Đáp án

Ta có 12 = 22.3; 16 = 24; 20 = 25.5

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Vậy các phân số sau khi được quy đồng lần lượt là

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Chọn đáp án A

Câu 3: Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số được hai phân số lần lượt là:

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Chọn đáp án A

Câu 4: Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân sốlà:

A. 32.72

B. 33.73.11.19

C. 32.72.11.19

D. 33.72.11.19

Đáp án

BCNN hay mẫu số chung nguyên dương nhỏ nhất của hai mẫu đã cho là 33.72.11.19

Chọn đáp án D

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Quy đồng mẫu các phân số sau: Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Đáp án

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Câu 2: Rút gọn hai biểu thức rồi quy đồng

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Đáp án

Ta có:

Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lý thuyết và Bài tập Quy đồng mẫu nhiều phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Quy đồng mẫu nhiều phân số, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 2.276
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm