Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Câu 1: Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau:

Bài tập toán 6

Bài tập toán 6

Bài tập toán 6

Lời giải:

Ta có mẫu chung nhỏ nhất của các phân số là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số

Bài tập toán 6

BCNN của 5 và 7 là: 5.7 = 35

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của hai phân số trên là 35

Bài tập toán 6

BCNN của 5, 25 và 3 là 25.3 = 75

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của ba phân số trên là 75

Bài tập toán 6

Vì 24 chia hết cho 12, 8 và 3 nên mẫu chung nhỏ nhất của bốn phân số trên là 24

Câu 2: Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu là 36

Bài tập toán 6

Câu 3: Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12

Bài tập toán 6

Lời giải

Bài tập toán 6

Câu 4: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau

Bài tập toán 6

Câu 5: So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét

Bài tập toán 6

Lời giải:

Bài tập toán 6

Câu 6: Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập toán 6

Lời giải

Bài tập toán 6

Câu 7: Khi so sánh hai phân số 3/7 và 2/5 , hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả 3/7 lớn hơn 2/5 nhưng mỗi người giải thích một khác. Liên cho rằng : "Khi quy đồng mẫu thì 3/7 = 15/35 và 2/5 = 14/35 mà 15/35 lớn hơn 14/35 nên 3/7 lớn hơn 2/5 . Còn Oanh lại giải thích: "Sở dĩ 3/7 lớn hơn 2/5 vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5"". Theo em, bạn nào giải thích đúng? Vì sao?

Lời giải:

Theo phương pháp so sánh hai phân số có cùng mẫu số mà chúng ta đã được học thì bạn Liên giải thích đúng, còn Oanh giải thích sai.

Ví dụ cho thấy bạn Oanh sai : hai phân số 3/8 và 1/2 có 3 lớn hơn 1 còn 8 lớn hơn 2 nhưng 3/8 nhỏ hơn 1/2 vì khi quy đồng về mẫu số chung là 8 thì ta có: Bài tập toán 6

Câu 8: Tìm phân số có mẫu số bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16 , nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

Lời giải:

Bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
44
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm