Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép trừ phân số

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép trừ phân số

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép trừ phân số. Tài liệu gồm 2 phần: Khái quát kiến thức cơ bản của bài học và hướng dẫn giải bài tập trong SGK. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học tập môn Toán lớp 6 học kì 2. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 29, 30, 31 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép cộng phân số

Giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán lớp 6 tập 2: So sánh phân số

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán lớp 6 tập 2: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Lý thuyết phép trừ phân số

1. Số đối.

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

Lưu ý.

a) Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

Như vậy ta cũng có quy tắc chuyển vế như đối với số nguyên.

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 58 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 59 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Tính

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 60 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Tìm x, biết:

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 61 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai: Tổng của hai phân số có cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu số.

Hướng dẫn giải.

a) Câu thứ hai đúng.

b) Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.

Đánh giá bài viết
51 6.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm