Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2: Rút gọn phân số

Giải Toán lớp 6 tập 2 trang 15, 16: Rút gọn phân số

Tài liệu: Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2: Rút gọn phân số sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để dễ dàng hoàn thiện bài tập và sưu tầm thêm cho mình những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác.

Tóm tắt lý thuyết rút gọn phân số

1. Rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

2. Phân số tối giản

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và -1.

Giải Toán lớp 6 tập 2 trang 15, 16

Bài 15 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn các phân số sau:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 16 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Hướng dẫn giải:

Răng cửa chiếm ¼ tổng số răng. Răng nanh chiếm ¹⁄8 tổng số răng. Răng cối nhỏ chiếm ¼. Răng hàm chiếm³⁄8.

Bài 17 - Trang 15 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 18 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2.

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút b) 35 phút c) 90 phút.

Hướng dẫn giải.

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 19 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 36 dm2 450 cm2 575 cm2

Hướng dẫn giải.

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 20 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A.

(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Hướng dẫn giải

Vì 0 không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng - 3 hoặc 5.

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 24 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Tìm các số nguyên x và y, biết:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiện có hai chữ số.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho đoạn thẳng AB:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Hướng dẫn giải:

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Do đó Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Đố: Một học sinh đã " rút gọn" như sau:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bạn đó giải thích: "Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5". Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Theo quy tắc rút gọn, ta phải chia cả tử và mẫu của phân số cho cùng một số khác 0, nhưng học sinh này đã trừ cả tử và mẫu cho 10.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán lớp 6 tập 2: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

Đánh giá bài viết
41 5.200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm