Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 - Hình học Chương 2: Vẽ góc cho biết số đo

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 5

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Vẽ góc cho biết số đo có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt toàn bộ phần hình học 6 chương 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 phần Hình học trang 84, 85

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc xBy có số đo bằng 45o.

Hướng dẫn: Vẽ tia Bz, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy = 45o.

Lời giải:

- Vẽ hình:

Vẽ góc cho biết số đo

- Cách vẽ:

+ Vẽ tia Bx;

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc B của tia Bx và tia Bx đi qua vạch 0o.

+ Vẽ tia By đi qua vạch 45o của thước. Ta vẽ được góc xBy = 45o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc IKM có số đo bằng 135o.

Lời giải:

- Vẽ hình:

Vẽ góc cho biết số đo

- Cách vẽ:

+ Vẽ tia KI.

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với góc K của tia KI và tia KI đi qua vạch 0o.

+ Vẽ tia KM đi qua vạch 135 của thước. Ta vẽ được góc IKM = 135o

Bài 26 (trang 84 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau (h.35):

Vẽ góc cho biết số đo

Hình 35

Lời giải:

- Cách vẽ hình:

Vẽ góc cho biết số đo

Vẽ góc cho biết số đo

Bài 27 (trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 2): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho góc BOA = 145o, góc COA = 55o. Tính số đo góc BOC.

Lời giải:

Vẽ góc cho biết số đo

Vẽ góc cho biết số đo

Kiến thức áp dụng

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, nếu có Vẽ góc cho biết số đothì tia Oy nằm giữa tia Ox và tia Oz.

Bài 28 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Trên mặt phẳng cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho góc xAy = 50o.

Lời giải:

Có thể vẽ được hai tia như hình dưới để góc xAy = 50o.

Vẽ góc cho biết số đo

Bài 29 (trang 85 SGK Toán 6 tập 2): Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết góc xOt = 30o, góc yOt = 60o. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Lời giải:

Vẽ góc cho biết số đo

Vẽ góc cho biết số đo

Kiến thức áp dụng

+ Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung.

+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, nếu có thì tia Oy nằm giữa tia Ox và tia Oz.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
29
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm