Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I Hình học bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài SGK Toán 6 trang 124 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6 phần hình học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 phần Hình học trang 124

Giải bài tập Toán 6 bài 53 trang 124: Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.

Lời giải

Vẽ hình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

Vì M, N nằm trên tia Ox mà OM = 3cm < ON = 6cm nên M nằm giữa hai điểm O và N.

Ta có: OM + MN = ON suy ra MN = ON - OM = 6 - 3 = 3cm.

Ta thấy: OM = 3cm = MN nên OM = MN

Giải bài tập Toán 6 bài 54 trang 124: Trên tia Ox vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.

Lời giải

Vẽ hình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

- Vì A, B nằm trên tia Ox mà OA = 2cm < OB = 5cm nên A nằm giữa O và B.

Ta có: OA + BA = OB suy ra BA = OB - OA = 5 - 2 = 3cm

- Vì B, C nằm trên tia Ox mà OB = 5cm < OC = 8cm nên B nằm giữa O và C.

Ta có: OB + BC = OC suy ra BC = OC - OB = 8 - 5 = 3cm

Ta thấy BA = 2cm = BC nên BA = BC.

Giải bài tập Toán 6 bài 55 trang 124: Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Tính OB. Bài toán có mấy đáp số?

Lời giải

Có hai trường hợp:

- Trường hợp 1: A nằm giữa O và B

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

Ta có: OB = OA + AB = 8 + 2 = 10cm

- Trường hợp 2: B nằm giữa O và A

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 9

Ta có: OB + AB = OA suy ra OB = OA - AB = 8 - 2 = 6cm

Vậy bài toán có hai đáp số là 10cm và 6cm.

Giải bài tập Toán 6 bài 56 trang 124: Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD.

Lời giải

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

Trên tia AB có hai điểm B, C mà AC = 1cm < AB = 4cm nên C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC + CB = AB suy ra CB = AB - AC = 4 - 1 = 3cm

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

Do đó: CD = CB + BD = 3 + 2 = 5cm

Giải bài tập Toán 6 bài 57 trang 124: Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm. So sánh AB và CD.

Lời giải

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

Vì điểm B nằm giữa A và C nên: AB + BC = AC

suy ra AB = AC - BC = 5 - 3 = 2cm

b) Tia đối của tia BA là tia BC

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

Trên tia BC có hai điểm C, D mà BC = 3cm < BD = 5cm nên C nằm giữa hai điểm B và D.

Do đó: BC + CD = BD suy ra CD = BD - BC = 5 - 3 = 2cm

Ta thấy: AB = 2cm = CD nên AB = CD.

Giải bài tập Toán 6 bài 58 trang 124: Vẽ đoạn thẳng AB dài 3,5 cm. Nêu cách vẽ.

Lời giải

Mình xin trình bày hai cách vẽ:

- Chỉ dùng thước kẻ:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Vẽ tia Ax bất kì

+ Đặt cạnh thước (phần có vạch đo kích thước) nằm trên tia Ax sao cho vạch số 0 của thước trùng với gốc A của tia.

+ Vạch số 3,5cm của thước sẽ cho ta điểm B. Đoạn thẳng AB là đoạn thẳng cần vẽ.

- Dùng thước kẻ và compa:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

+ Vẽ đường thẳng a bất kì.

+ Trên đường thẳng a lấy một điểm A bất kì. Dùng compa quay một vòng tròn tâm A, bán kính 3,5cm.

+ Đường tròn sẽ cắt đường thẳng a tại 2 điểm. Hai điểm này sẽ là điểm B cần tìm (bạn chọn lấy điểm nào cũng được).

Giải bài tập Toán 6 bài 59 trang 124: Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Lời giải

Vẽ hình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I

- Vì cả 3 điểm M, N, P đều nằm trên tia Ox mà OM = 2cm < ON = 3cm < OP = 3,5cm nên điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

(Với bài này các bạn không cần phải lý luận dài dòng để suy ra tia đối, cứ theo phần Nhận xét ở trang 123 SGK Toán 6 tập 1 là được).

Đánh giá bài viết
11 2.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm