Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 6 bài 3: Số đo góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 3: Số đo góc có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt toàn bộ phần hình học 6 chương 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết Số đo góc

1. Đo góc

+ Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 1800.

+ Số đo của mỗi góc không vượt quá 1800.

2. So sánh hai góc

+ Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù

+ Góc có số đo bằng 900 là góc vuông.

+ Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.

+ Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

B. Giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 79, 80

Bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Hướng dẫn:

Muốn đo góc (chẳng hạn góc xOy), ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc, một cạnh của góc (chẳng hạn Ox) đi qua vạch 0 của thước. Cạnh còn lại đi qua vạch nào thì đó là số đo của góc xOy.

Lời giải:

\widehat {xOy} = {50^0};\,\,\,\,\widehat {xOz} = {100^0};\,\,\,\,\widehat {xOt} = {120^0}

Bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Hướng dẫn:

Sử dụng thước đo góc để đo các góc BAC, ABC và ACB.

Để so sánh các góc, ta so sánh số đo của các góc ấy.

Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Lời giải:

Đo các góc ta được:

\widehat {ABC} = {60^0};\,\,\,\,\widehat {BCA} = {60^0};\,\,\,\,\widehat {CAB} = {60^0}

Suy ra \widehat {ABC} = \widehat {BCA} = \widehat {CAB}

Bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Hướng dẫn:

Sử dụng thước đo góc để đo các góc ILK, IKL, LIK.

Lời giải:

Đo các góc ta được:

\widehat {LIK} = {90^0};\,\,\,\widehat {ILK} = {45^0};\,\,\,\widehat {LKI} = {45^0}

Bài 14 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn tù, bẹt.

Dùng góc vuông của eke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Hướng dẫn:

Ước lượng số đo các góc bằng mắt và kiểm tra lại kết quả bằng ê ke để tìm góc vuông, thước đo góc để tìm số đo của mỗi góc.

Số đo của góc bẹt là 1800.

Góc có số đo bằng 900 là góc vuông.

Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.

Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Lời giải:

Ước lượng bằng mắt:

+ Góc vuông: góc 1, góc 5

+ Góc nhọn: góc 3, góc 6

+ Góc tù: góc 4

+ Góc bẹt: góc 2

Kiểm tra lại bằng ê ke và thước đo góc:

Góc 1 và góc 5 có số đo góc bằng 900.

Góc 2 có số đo góc bằng 1800.

Góc 3 có số đo góc bằng 700.

Góc 4 có số đo góc bằng 1350.

Góc 6 có số đo góc bằng 600.

Bài 15 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ.

Hướng dẫn:

Gốc của góc trùng với trục quay của kim.

Ta coi kim phút khi chỉ số 12 là một cạnh của góc, kim giờ là cạnh còn lại.

Vậy khi đồng hồ chỉ 6 giờ thì kim giờ và kim phút tạo với nhau một góc 180º.

Lời giải:

Ta có số đo tương ứng chia như trên hình vẽ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Dựa vào hình vẽ ta có thể thấy ngay góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ

+ Lúc 2 giờ là 60º.

+ Lúc 3 giờ là 90º

+ Lúc 5 giờ là 150º

+ Lúc 6 giờ là 180º

+ Lúc 10 giờ là 60º

Bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi góc xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không là 0o. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ.

Hướng dẫn:

Gốc của góc trùng với trục quay của kim.

Ta coi kim phút khi chỉ số 12 là một cạnh của góc, kim giờ là cạnh còn lại.

Lời giải:

Vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng 0o.

Bài 17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Đố: Một học sinh đề nghị làm một "thước đo góc hình chữ nhật" như hình 22 các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Hướng dẫn:

Sử dụng thước đo góc để kiểm tra các số đo góc có trên "thước đo góc hình chữ nhật".

Lời giải:

Các em tự thực hành đo. Kết quả là: Thước đo góc này sai.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
26
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm