Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Câu 1: Tìm một số biết

bài tập toán 6

Câu 2: 2/3 quả dưa hấu nặng kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilôgam?

Lời giải:

Quả dưa hấu nặng là:

bài tập toán 6

Câu 3: 2/3 số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Tuổi của Mai cách đây 3 năm là:

bài tập toán 6

Tuổi hiện nay của Mai là: 9 + 3 = 12 (tuổi)

Câu 4: Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Phân số chỉ phần số trang còn lại sau ngày đọc thứ nhất là:

bài tập toán 6

Câu 5: Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại 7/11 tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Số phần tấm vải bớt đi là:

bài tập toán 6

Câu 6: Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán?

Lời giải:

Số trứng còn lại sau khi người đó bán 4/9 số trứng ban đầu là:

28 + 2 = 30 quả

Phân số chỉ số trứng còn lại là:

bài tập toán 6

Câu 7: Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

Lời giải:

bài tập toán 6

Câu 8: Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Lời giải:

bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm