Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 số học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các bài tập môn Toán dưới đây.

Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng lớp 6

1. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

2. Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong hình bên: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Lưu ý: Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thỳ 3 điểm đó thẳng hàng.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài tập luyện thêm. Ba điểm thẳng hàng

Bài 1. Cho hình vẽ, điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a, Điểm A không nằm giữa hai điểm …………..

b, Điểm C…………... hai điểm A,B.

c, Điểm B nằm giữa hai điểm...............
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 2. Xem hình vẽ bên rồi gọi tên:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

a, Điểm nằm giữa 2 điểm A,C;

b, Điểm nằm giữa hai điểm C,B;

c, Điểm nằm giữa hai điểm B,N;

d, Điểm nằm giữa hai điểm A,B.

Bài 3. Cho 4 điểm A,B,C,D. Biết rằng D nằm giữa A và B, C nằm giữa D và B. Hãy cho biết C còn nằm giữa hai điểm nào?

Bài 4. Cho 4 điểm A,B,C,D. Sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C; điểm B nằm giữa hai điểm A và D. Hãy vẽ hình trong trường hợp:

a, Điểm D nằm giữa hai điểm B và C.

b, Điểm C nằm giữa hai điểm B và D.

Bài 5. Biết điểm M nằm giữa hai điểm A, B và điểm M nằm giữa hai điểm C,D. Vẽ hình như trong trường hợp sau:

a, Bốn điểm A,B,C,D thẳng hàng.

b, Bốn điểm A,B,C,D không thẳng hàng.

Bài 6.

a, Hãy xếp 9 viên bi thành 8 hàng; mỗi hàng có 3 viên.

b, Hãy xếp 9 viên bi thành mười hàng; mỗi hàng có 3 viên.

Hướng dẫn giải ba điểm thẳng hàng

Bài 1.

a, b và C b, không nằm giữa c, A và C.

Bài 2.

a, Điểm N b, Điểm M c, Điểm I d, Điểm I

e, Không có.

Bài 3.

Ta có hình vẽ sau:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

C còn nằm giữa A và B

Bài 4.

Em có thể vẽ hình như sau:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 5.

Em có thể vẽ hình như sau.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 6: Em có thể vẽ hình như sau

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 8 trang 106 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 8: Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải: Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm A,M,N không thẳng hàng.

Bài 9 trang 106 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 9: Xem hình 11 và gọi tên:

a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b, Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải:

a. Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,E,B; B,D,C; D,E,G.

b. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,B,C; A,B,D.

Ngoài ra còn có 15 bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng thàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng. Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên.

Bài 10 trang 106 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 10: Vẽ:

a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

b, Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c, Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.

Giải: Em có thể vẽ hình như sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Lưu ý. Ta nên vẽ đường thẳng trước, sau đó vẽ điểm theo yêu cầu.

Bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 11: Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

1. Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.

2. Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

3. Hai điểm … nằm khác phía đối với …
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải:

a, R b, cùng phía c, M và N,R

Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 12: Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a, Nằm giữa 2 điểm M và P.

b, Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c, Nằm giữa hai điểm M và Q.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải:

a điểm N b, điểm M c, điểm N và P

Bài 13 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 13: Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (Ba điểm N,A,B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Giải:

Em có thể vẽ hình như sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 14 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bài 14: Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải: Em có thể trồng cây theo một trong hai hình sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Chia sẻ, đánh giá bài viết
57
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm