Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Tam giác

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 9: Tam giác được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Tia phân giác của góc

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Đường tròn

Câu 1: Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng.

a) Vẽ tất cả các tam giác có đỉnh là 3 trong 4 điểm A, B, C, D;

b) Với các tam giác có được, hãy điền vào bảng sau:

Bài tập toán 6

Câu 2: Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Tính số tam giác có ba đỉnh là 3 trong 4 điểm trên. Viết tên các tam giác đó.

Bài tập toán 6

Lời giải:

Ta có 4 tam giác: Δ ABC, ΔABD, ΔBCD, ΔACD

Câu 3: Tính số tam giác có được trong hình bên . Viết tên các tam giác đó.

Lời giải:

Bài tập toán 6

Ta có 8 tam giác: ΔABC, ΔABD, ΔBCD, ΔACD, ΔBCE, ΔABE, ΔADE, ΔCDE

Câu 4: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: Vẽ ΔABC. Lấy M là điểm trong của ΔABC. Vẽ các tia AM, BM, CM cắt các cạnh của ΔABC tương ứng tại các điểm N, P, Q. Vẽ ΔNPQ. Hỏi điểm M có nằm trong ΔNPQ hay không?

Lời giải:

Bài tập toán 6

Điểm M luôn nằm trong ΔNPQ

Câu 5: a. Vẽ ∆EDF biết ED = 5 cm, EF = 4 cm, DF = 4 cm

b. Vẽ ∆PMU biết PM = 4 cm, MU = 4 cm, PU = 4 cm

c. Vẽ ∆ART biết AR = 5 cm, RT = 4 cm, AT = 3 cm

d. Mỗi tam giác trên có gì đặc biệt?

Lời giải:

Bài tập toán 6

Đánh giá bài viết
15 1.248
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm