Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài: Ôn tập chương 1

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Làm quen với số âm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Câu 1: Hãy

a, Sắp xếp các nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5; -15; 8; 3; -1;0

b, Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -97; 10; 0; 4; -9; 2000

Lời giải:

a, -15; -1; 0; 3; 5;8

b, 2000; 10; 4; 0; -9; -97

Câu 2: Tìm x ∈ Z

a, -6 < x < < 0

b, -2 < x < 2

Lời giải:

a, x ∈ Z và -6 < x < 0 nên x ∈ {-5;-4;-3;-2;-1}

b, x ∈ Z và -2 < x < 2 nên x ∈ {-1;0;1}

Câu 3: Tìm giá trị tuyệt đối của các số 1998; -2001; -9

Lời giải:

|1998| = 1998; |-2001| = 2001; |-9| = 9

Câu 4: Bổ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau:

a, Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối..., ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số...

b, Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối..., ngược lại...

Lời giải:

a, Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số lớn hơn

b, Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Câu 5: Viết tập hợp các số nguyên X thoả mãn:

 1. -2 < X < 5
 2. -6 ≤ X ≤ -1
 3. 0 < X ≤ 7
 4. -1 ≤ X < 6

Lời giải:

 1. X ∈ {-1; 0; 1; 2; 3; 4}
 2. X ∈{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}
 3. X ∈ {-6; -5; -4; -3; -2; -1}
 4. X ∈{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Câu 6: Thay dấu * bằng các chữ số thích hợp:

a, -841 < -84*

b, -5*8 > -518

c, -*5 > -25

d, -99* > -991

Lời giải:

a, -841 < -840

b, -508 > -518

c, -15 > -25

d, -990 > -991

Câu 7: Nói tập hợp X bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?

Lời giải:

Không đúng vì tập Z có thêm số 0

Câu 8: Ta có:

a, Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?

b, Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?

c, Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không?

d, Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không?

Lời giải:

a, Số a chắc chắn là số dương vi a > 5 mà 5 > 0 nên suy ra a > 0

b, Số b không chắc chắn là số âm vì b có thể bằng 0

c, Số c không chắc chắn là số dương vì c có thể bằng -1; -2

d, Số d chắc chắn là số âm vì -2 < 0 mà d ≤ -2 nên suy ra d < 0

Câu 9: Điền dấu “+” hoặc dấu “-“ vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a, ... 3 > 0

b, 0 > ... 13

c, ...25 < ...9

d, ...5 < ...8

Lời giải:

a, +3 > 0

b, 0 > -13

c, -25 < -9 hoặc -25 < 9

d, +5 < +8 hoặc -5 < +8

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức:

a, |-6|-|-2|

b, |-5| .|-4|

c, |20| : |-5|

d, |247| + |-47|

Lời giải:

a, |-6|-|-2| = 6 – 2 = 4

b, |-5| .|-4| = 5.4 = 20

c, |20| : |-5| = 20 : 5 = 4

d, |247| + |-47| = 247 + 47 = 294

Câu 11: Tìm số nguyên x biết: |x| = 2007

Lời giải:

Ta có: |x| = 2006 suy ra x = 2007 hoặc x = -2007

Câu 12: Tìm:

a, Tìm số liền sau của các số 5;-6;0;-2

b, Tìm các số liền trước của các số: -11;0;2;-99

c, Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?

Lời giải:

a, Số liền sau của 5 là 6

Số liền sau của -6 là -5

Số liền sau của 0 là 1

Số liền sau của -2 là -1

b, Số liền trước của -11 là -12

Số liền trước của 0 là -1

Số liền trước của 2 là 1

Số liền trước của -99 là -100

c, Số liền sau số nguyên a là số nguyên âm nên a là số âm.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
28
Sắp xếp theo

  Giải SBT Toán 6

  Xem thêm