Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 6: Đoạn thẳng

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 6: Đoạn thẳng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 5: Tia

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 7: Độ dài đường thẳng

Câu 1: Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau

a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước.

b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước.

c) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước.

Giải

a) 1.

b) 3. (Vẽ hình khi ba điểm cho trước thẳng hàng và khi ba điểm cho trước không thẳng hàng)

c) 6. (Vẽ hình khi bốn điểm cho trước nằm trên một đường thẳng, khi trong bốn điểm cho trước có ba điểm thẳng hàng, khi bốn điểm cho trước không có ba điểm nào thẳng hàng)

Câu 2: Nhìn hình bs 4 và đọc tên

bài tập toán 6

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O).

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng A;

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA;

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD.

Giải

a) Các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AO, BO, BD, BC, CO, CD, DO.

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB là: AO, AC, AD, BO, BC, BD.

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA là: AD, AB, DO, BO, DB.

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD là: AC, AD, CD.

Câu 3: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hình gốm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB.

b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB.

c) Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB.

d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB.

Giải

a, b, c, d đều sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng.

Câu 4: Vẽ lần lượt đoạn thẳng AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình.

Giải

bài tập toán 6

Câu 5

a) Vẽ đường thẳng AB.

b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB

c) Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.

d) Lấy P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.

e) Trong ba điểm A, B, M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

g) Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải

bài tập toán 6

e) Trong ba điểm A, B, M thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.

g) Trong ba điểm M, N, P thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 6: Vẽ ba điểm R, I, M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ đoạn thẳng có hai mút là R và I. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I.

Giải

bài tập toán 6

Câu 7: Vẽ đường thẳng a. Lấy điểm A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a theo thứ tự đó. Lấy D ∉a. Vẽ tia DB. Vẽ các đoạn thẳng DA, DC

Giải

bài tập toán 6

Đánh giá bài viết
3 1.394
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm