Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: So sánh phân số

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: So sánh phân số được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập toán 6

Câu 2:

  1. aThời gian nào dài hơn: 1/2 giờ hay 4/5?
  2. Đoạn thẳng nào ngắn hơn: 2/3 mét hay 3/5 mét?
  3. Khối lượng nào lớn hơn: 6/7 kilogam hay 7/8 kilogam?

Lời giải:

a. Ta có: 1/2 giờ = 5/10 giờ; 4/5 giờ = 8/10 giờ

Bài tập toán 6

Vậy thời gian 4/5 giờ dài hơn

b. Ta có: 2/3 mét = 10/15 mét ; 3/5 mét = 9/15 mét

Bài tập toán 6

Vậy đoạn thẳng 3/5 mét ngắn hơn

c. Ta có: 6/7 kilogam = 48/56 kilogam; 7/8 kilogam = 49/56 kilogam

Bài tập toán 6

Vậy khối lượng 7/8 kilogam lớn hơn

Câu 3: So sánh các phân số

Bài tập toán 6

Câu 4: So sánh các phân số

Bài tập toán 6

Câu 5: So sánh các phân số

Bài tập toán 6

Câu 6: Cho hình vuông gồm 9 ô . Hãy sắp xếp các phân số sau đây vào các ô trống sao cho trong mỗi hàng các phân số tăng dần từ trái sang phải và trong mỗi cột, các phân số tăng dần từ trên xuống dưới:

Bài tập toán 6

ở cột thứ nhất, ô cuối cùng là phân số (-7)/19 mà các phân số trong cột này tăng dần từ trên xuống nên ô thứ nhất điền phân số (-25)/19 , ô thứ hai điền phân số (-13)/19; ô cuối cùng của dòng thứ nhất có giá trị 10/19 mà giá trị của dòng này tăng dần từ trái qua phải nên ô thứ hai điền phân số 9/19.

Cột thứ hai và ba có giá trị tăng từ trên xuống, dòng thứ hai và ba tăng từ trái sang phải nên có 2 cách điền ở các ô trong cột và dòng này: cột thứ hai điền 14/19 và 20/19; cột thứ ba điền 30/19 và 42/19 hoặc dòng thứ hai điền 14/19 và 20/19; dòng thứ ba điền 30/19 và 42/19

Câu 7: Cũng như yêu cầu ở bào 54 với các phân số

Bài tập toán 6

Từ kết quả trên, cùng với sự lập luận như bài 54, ta có được kết quả như sau:

Bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
33
Sắp xếp theo

Giải SBT Toán 6

Xem thêm