Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Đường tròn

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 8

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Đường tròn có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt toàn bộ phần hình học 6 chương 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 phần Hình học

Bài 38 (trang 91 SGK Toán 6 tập 2): Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A?

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

a) Vẽ đường tròn (C; 2cm)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

b)

Vì hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C nên:

- C thuộc (O; 2cm) ⇒ OC = 2cm do đó O thuộc (C; 2cm)

- C thuộc (A; 2cm) ⇒ AC = 2cm do đó A thuộc (C; 2cm)

Vậy đường tròn (C; 2cm) đi qua hai điểm O và A.

Bài 39 (trang 92 SGK Toán 6 tập 2): Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C, D, AB = 4cm. Đường tròn tâm A, B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K, I.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

a) Tính CA, CB, DA, DB.

b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

c) Tính IK.

Lời giải:

a) (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C; D nên:

+ C, D nằm trên đường tròn (A; 3cm), suy ra AC = AD = 3cm.

+ C, D nằm trên đường tròn (B; 2cm), suy ra BC = BD = 2cm.

b) Đường tròn (B; 2cm) cắt đoạn AB tại I nên:

+ I nằm trên đường tròn (B; 2cm), suy ra BI = 2cm.

+ I nằm trên đoạn thẳng AB, suy ra IA + IB = AB.

Mà BI = 2cm; AB = 4cm nên AI = 2cm. Do đó BI = AI.

Kết hợp với I nằm trên đoạn thẳng AB suy ra I là trung điểm AB.

c) Đường tròn (A; 3cm) cắt đoạn AB tại K nên K thuộc đường tròn (A ; 3cm) , suy ra AK = 3cm.

Trên đoạn thẳng AB có AI < AK nên I nằm giữa A và K.

Do đó AI + IK = AK.

Mà AK = 3cm; AI = 2cm nên IK = 1cm

Bài 40 (trang 92 SGK Toán 6 tập 2): Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

Cách so sánh: Dùng compa với độ mở sao cho hai mũi nhọn compa trùng với hai đầu của một đoạn thẳng. Với cùng độ mở đó ta có thể so sánh với độ dài đoạn thẳng thứ hai.

Kết quả so sánh: LM < AB = IK < ES = GH < CD = PQ

Đánh dấu như trong hình:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

(Chúng ta có 3 cặp đoạn thẳng bằng nhau: AB = IK; ES = GH; CD = PQ)

Bài 41 (trang 92 SGK Toán lớp 6 tập 2): Đố: Xem hình 51. So sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

- So sánh bằng mắt: AB + BC + AC = OM

- Kiểm tra (bằng thước đo hay compa): Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB, BC, CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

Vậy AB + BC + AC = OM

Bài 42 (trang 93 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ lại các hình sau (đúng kích thước như hình đã cho).

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

a)

+ Vẽ đường tròn bán kính 1,2cm.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Vẽ một đường kính của đường tròn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Xác định trung điểm của hai bán kính. Vẽ hai cung tròn có bán kính bằng một nửa bán kính của đường tròn ban đầu.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Tô màu như hình vẽ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

b) Trước hết vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm tâm vẽ 5 đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đường tròn đã cho.

c)

+ Vẽ đường tròn có bán kính bằng

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Chia đường tròn thành 6 phần bằng nhau bằng cách vẽ các đường kính tạo với nhau 1 góc 60o.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Kéo dài các đường kính, trên các đường kéo dài đó lấy các điểm sao cho độ dài đoạn thẳng từ tâm đến các điểm đó bằng hai lần bán kính đường tròn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Vẽ các đường tròn tâm là các điểm vừa lấy, bán kính bằng bán kính đường tròn ban đầu.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Dùng bút nét to vẽ lại các cung tròn được tô đậm như hình dưới

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

d) + Vẽ đường tròn đường kính … và chia thành 6 phần bằng nhau như phần c)

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Nối các đoạn thẳng như hình vẽ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Xác định trung điểm các đoạn thẳng vừa vẽ để làm tâm đường tròn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

+ Vẽ các nửa đường tròn.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Đường tròn ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 2.761
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm