Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 16: Ước chung và bội chung

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 16: Ước chung và bội chung được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 14: Số nguyên tố - Hợp số - Bảng số nguyên tố

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 17: Ước chung lớn nhất

Câu 1: a. Số 8 có là ước chung của 24 và 30 không? Vì sao?

b, Số 240 có là bội chung của 30 và 40 hay không? Vì sao?

Lời giải:

a, Ta có: 24 ⋮ 8; 30 không chia hết cho 8

Vậy 8 không phải là ước chung của 24 và 30

b, Ta có: 240 ⋮30 và 240 ⋮40

Vậy 240 là bội chung của 30 và 40

Câu 2: Viết các tập hợp:

a, Ư(8); Ư(12), ƯC(8; 12)

b, B(8), B(12), BC(8; 12)

Lời giải:

a, Ư(8) = {1; 2; 4; 8}

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ưc(8; 12) = {1; 2; 4}

b, B(8) ={0; 8; 16; 24; 32; 48...}

B(12) = {0; 12; 24; 48;..}

BC(8; 12) = {0; 24; 48...}

Câu 3: Tìm giao của hai tập A và B biết rằng:

a, A = {mèo, chó}, B = {mèo, hổ, voi}

b, A = {1; 4}, B = {1;2;3;4}

c, A là tập hợp các sô chẵn, B là tập hợp các số lẻ

Lời giải:

a, A ∩ B = {mèo}

b, A ∩B = {1; 4}

c, A ∩B = ∅

Câu 4: Gọi X là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp 6A, Y là tập hợp các học sinh giỏi toán của lớp 6A. Tập hợp X ∩ Y biểu thị tập hợp nào?

Lời giải:

Nếu X là tập hợp các học sinh giỏi văn của lớp 6A, Y là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp 6A thì tập hợp A ∩B biểu thị tập hợp học sinh giỏi cả toán và văn của lớp 6A.

Câu 5: Tìm giao của hai tập hợp N và N*

Lời giải:

N ∩ N* = N*

Câu 6: Trên hình bên < A biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Anh và P biểu thị tập hợp các học sinh biết tiếng Pháp trong một nhóm học sinh.

Có 5 học sinh biết cả hai thứ tiếng Anh và Pháp, 11 học sinh chỉ biết một thứ tiếng Anh và 7 học sinh chỉ biết tiếng Pháp.

a, Mỗi tập hợp A, P và A ∩ P có bao nhiêu phân tử?

b, Nhóm học sinh đó có bao nhiêu người? (mỗi học sinh đều ít nhất biết một thứ tiếng)

Bài tập toán 6

Lời giải:

a, Tập hợp A có 5 + 11 = 16 phần tử

Tập hợp P = 5 + 7 = 12 phần tử

b. Tập hợp A ∩ P có 5 phần tử

Nhóm học sinh đó có: 5 + 11 + 7 = 23 người

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm