Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:

Bài tập toán 6

Phương pháp giải

+ Sử dụng cách viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử

+ Chỉ ra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp A.

VD:3 ∈ A nghĩa là 3 là phần tử thuộc tập hợp A

4 ∉ A nghĩa là 4 không là phần tử thuộc tập hợp A

Lời giải:

  • A = {8;9;10;11} hoặc A = {x∈ N \ 7 > x < 12}
  • Điền kí hiệu vào ô trống 9

Bài tập toán 6

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 2

Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “ SÔNG HỒNG”

Phương pháp giải

Liệt kê các chữ cái có trong cụm từ đã cho

Các chữ cái nào xuất hiện từ 2 lần trở lên thì khi viết tập hợp ta chỉ viết 1 lần.

Lời giải:

Tập hợp các chữ cái trong cụm từ SÔNG HỒNG là:

{S;O;N;G;H}

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 3:

Cho hai tập hợp A = {m;n;p}, B = {m,x,y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Bài tập toán 6

Ta thấy n là phần tử thuộc tập hợp A, p không là phần tử thuộc tập hợp B, m là phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B.

Nên ta điền như sau: n∈A; p∉B; m∈A hoặc m∈B.

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 4

Nhìn các hình 1a và 1b, viết các tập hợp A, B , C

Bài tập toán 6

Phương pháp giải

Liệt kê cách phần tử có trong vòng tròn rồi viết các tập hợp A,B,C.

Lời giải:

A = {m, n, 4}, B = {Bàn}, C = {Bàn, Ghế}

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 5

A. Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý 3 trong năm.

B. viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Lời giải:

A = {tháng bảy, tháng tám, tháng chín}

B = {tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai}

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 6

Cho tập hợp A = {1,2}, B ={3,4}. Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

Phương pháp giải

Lấy từng phần tử thuộc A ghép với từng phần tử thuộc B ta được một tập hợp thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Lời giải:

Các tập hợp gồm hai phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B: {1;3}, {2;3}, {1,4}, {2.4}

Giải SBT Toán lớp 6 trang 5 bài 7

Cho các tập hợp A = {cam, táo}, B = {ổi, chanh, cam}. Dùng các kí hiệu ∈, ∉ để ghi các phần tử:

Thuộc A và thuộc B

Thuộc A mà không thuộc B

Lời giải:

Chỉ ra các phần tử thuộc hay không thuộc tập hợp A, B.

a) Nhận thấy cam là phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B

Do đó cam ∈ A và cam ∈ B.

bb) Nhận thấy táo là phần tử thuộc A nhưng không thuộc B

Do đó táo ∈ A và táo ∉ B.

Giải SBT Toán lớp 6 trang 6 bài 8

Có hai đương a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B dến C (hình bên). Trong đó a1b2 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.

Phương pháp giải

Ghép mỗi con đường đi từ A đến B với mỗi con đường đi từ B đến C, ta được con đường đi từ A đến C qua B

Lời giải:

Bài tập toán 6

Tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B:

{a1b2; a1b2; a1b3; a2b1; a2b2; a2b3}

Giải SBT Toán lớp 6 trang 6 bài 9

Cho bảng số liệu sau ( theo Niên giám 1999)

Bài tập toán 6

Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất.

Phương pháp giải

Liệt kê 5 nước có diện tích lớn nhất rồi viết tập hợp A.

Liệt kê 4 nước có dân số ít nhất rồi viết tập hợp B.

Lời giải:

Tập hợp A gồm 5 nước có diện tích lớn nhất:

A = {In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việ Nam, Ma-lai-xi-a}

Tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất:

B = {Bru-nây, Sin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia}

Bài tập bổ sung

Bài 1.1 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1

Cho hai tập hợp:

A = {Tuấn, Dũng},

B = {cam, táo, ổi}.

Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

(A) 3

(B) 5

(C) 6

(D) 8

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Chọn (C)

Các tập hợp đó là: {Tuấn, cam}; {Tuấn; táo}; {Tuấn; ổi}; {Dũng; cam}; {Dũng; táo}; {Dũng; ổi}.

Bài 1.2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:

Phần tử của tập hợp

Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16.

Lời giải:

{Bảo, Chi, Hương, Tú}

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
198 24.425
Sắp xếp theo
    Giải SBT Toán 6 Xem thêm