Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Câu 1: Tính nhanh

Bài tập toán 6

Câu 2: Vòi nước A chảy vào một bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đầy bể ấy trong 5 giờ. Hỏi:

a. Trong 1 giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể?

b. Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể?

Lời giải:

Trong 1 giờ, vòi A chảy được: 1 : 4 = 1/4 bể

Trong 1 giờ, vòi B chảy được: 1 : 5 = 1/5 bể

Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được:

Bài tập toán 6

Câu 3: Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ, người thứ ba 6 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được mấy phần công việc?

Lời giải:

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1:4 = 1/4 (công việc)

Trong 1 giờ người thứ hai làm được 1:3 = 1/3 (công việc)

Trong 1 giờ người thứ ba làm được 1:6 = 1/6 (công việc)

Trong 1 giờ cả ba người làm được là:

Bài tập toán 6

Câu 4: Tính nhanh

Bài tập toán 6

Câu 5: Phân số (-8)/15 có thể viết được dưới dạng tổng của ba phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau

Bài tập toán 6

Câu 6:

Bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

Giải SBT Toán 6

Xem thêm