Phân phối chương trình Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học Ngữ Văn lớp 6 sách Kết nối tri thức

Phân phối chương trình Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu Kế hoạch bài dạy môn Ngữ Văn sách mới chương trình giáo dục phổ thông. Mời các thầy cô tham khảo, soạn bài.

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Học kì I: 18 tuần (72 tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

Phân phối chương trình Ngữ văn 6 sách Kết nối

TUẦN BÀI TIẾT TÊN BÀI HỌC
1BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN(16 tiết)
1 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
2 Bài học đường đời đầu tiên
3 Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)
4 Thực hành tiếng Việt
2 5 Nếu cậu muốn có một người bạn
6 Nếu cậu muốn có một người bạn (tiếp)
7 Thực hành tiếng Việt
8 Bắt nạt
3 9 Bắt nạt (tiếp)
10 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
11 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm (tiếp)
12 Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
4 13
14 Trả bài
15 Kể lại một trải nghiệm
16 Kể lại một trải nghiệm
5 BÀI 2. GÕ CỬA TRÁI TIM(12 tiết) 17 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
18 Chuyện cổ tích về loài người
19 Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)
20 Thực hành tiếng Việt
6 21 Mây và sóng
22 Thực hành tiếng Việt
23 Bức tranh của em gái tôi
24 Bức tranh của em gái tôi (tiếp)
7 25 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
26 Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
27 Trả bài
28 Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
8 BÀI 3. YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ(12 tiết) 29 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
30 Cô bé bán diêm
31 Cô bé bán diêm (tiếp)
32 Thực hành tiếng Việt
9 33 Gió lạnh đầu mùa
34 Gió lạnh đầu mùa (tiếp)
35 Thực hành tiếng Việt
36 Con chào mào
10 37 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
38 Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
39 Trả bài
40 Kể về một trải nghiệm của em
11   41 Kiểm tra giữa học kì 1
12
BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU(12 tiết)
42 Kiểm tra giữa học kì 1
43 Đọc mở rộng
44 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
45 Chùm ca dao về quê hương, đất nước
46 Chùm ca dao về quê hương, đất nước (tiếp)
47 Thực hành tiếng Việt
48 Chuyển cổ nước mình
49 Cây tre Việt Nam
13 50 Cây tre Việt Nam (tiếp)
51 Thực hành tiếng Việt
52 Tập làm một bài thơ lục bát
53 Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ luc bát
14

BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ(12 tiết)
54 Trả bài
55 Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con quê hương
56 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
57 Cô Tô
15 58 Cô Tô (tiếp)
59 Thực hành tiếng Việt
60 Hang Én
61 Hang Én (tiếp)
16 62 Thực hành tiếng Việt
63 Cửu Long Giang ta ơi
64 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
65 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
17

ÔN TẬP
66 Trả bài
67 Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
68 Đọc mở rộng
69 Ôn tập học kì I
18 70 Ôn tập học kì I
71 Kiểm tra học kì I
72 Kiểm tra học kì I

Để chuẩn bị cho chương trình học sắp tới Tiết dạy minh họa lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm những tiết dạy minh họa cho môn Toán, Ngữ Văn, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử - Địa lí, Tin học,.... để thầy cô tham khảo soạn giáo án, lên chương trình giảng dạy cho năm học 2020 - 2021 hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 6 Xem thêm