Phân phối chương trình Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Sử 6 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo là mẫu Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 6 sách mới chương trình giáo dục phổ thông. Mời các thầy cô tham khảo, soạn bài, lên kế hoạch bài giảng.

>> Xem thêm: Lời giải Lịch Sử 6 sách Chân Trời Sáng Tạo

Tên chương/ chủ đề/ bài

(1)

Số tiết

(2)

CHƯƠNG 1

TI SAO CN HC LCH S?

4

BÀI 1. LỊCH SỬ LÀ GÌ?

3

BÀI 2. THI GIAN TRONG LCH S

1

CHƯƠNG 2 THỜI KÌ NGUYÊN THUỶ

6

BÀI 3. NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI

2

BÀI 4. XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

2

BÀI 5. SỰ CHUYỂN BIẾN TỪ XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ SANG XÃ HỘI

CÓ GIAI CẤP

2

CHƯƠNG 3 XÃ HỘI CỔ ĐẠI

12

BÀI 6. AI CP CỔ ĐẠI

2

BÀI 7. LƯỠNG HÀ CỔ ĐẠI

1

BÀI 8. ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

2

BÀI 9. TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII

3

BÀI 10. HI LẠP CỔ ĐẠI

2

BAI 11. LA MÃ CỔ ĐẠI

2

CHƯƠNG 4 ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

4

BÀI 12. CÁC VƯƠNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỈ X

2

BÀI 13. GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HOÁ Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

2

CHƯƠNG 5

VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

21

Bài 14. NHÀ NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC

3

Bài 15. ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC

2

Bài 16. CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC

2

Bài 17. ĐẤU TRANH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC THỜI BẮC THUỘC

2

Bài 18. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X

4

Bài 19. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X

2

Bài 20. VƯƠNG QUỐC CỔ CHAMPA

3 (2)

Bài 21. VƯƠNG QUỐC CỔ PHÙ NAM

2 (3)

Đánh giá định kì

5

Tổng cộng

51 tiết

Đáp án Tập huấn lớp 6 Chân trời sáng tạo

Đánh giá bài viết
1 3.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 6 Xem thêm