Đáp án tập huấn môn Công nghệ lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn môn Công nghệ lớp 6 sách Chân trời sáng tạo phần Trắc nghiệm và Tự luận. Tài liệu có các câu hỏi đáp giúp thầy cô giáo tham khảo, hoàn thành tập huấn Chương trình bồi dưỡng giáo viên của mình và chuẩn bị hiệu quả cho các bài học bộ sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022.

>> Tham khảo: Danh mục SGK lớp 6 mới năm 2021 - 2022

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Công nghệ lớp 6

1. Điểm thuận lợi khi sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6 là gì?

A. Sách được biên soạn bám sát yêu cầu cần đạt của môn học.

B. Sách được biên soạn theo hướng mở, giúp giáo viên dễ dàng tổ chức hoạt động dạy học.

C. Sách được biên soạn theo mô hình học tập dựa trên hoạt động trải nghiệm, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

D. Tất cả các phương án trên. Tập huấn lớp 6 CTST

2. Sách giáo khoa Công nghệ 6 thể hiện hướng tiếp cận dạy học phát triển năng lực như thế nào?

A. Cách tiếp cận kiến thức của sách đơn giản, tự nhiên với nhiều hình ảnh, tình huống gần gũi, thực tế giúp học sinh dễ hiểu, dễ vận dụng.

B. Sách được cấu trúc thành từng chương theo từng chủ đề của chương trình môn Công nghệ 2018, mỗi bài học là một vấn đề trọn vẹn và thể hiện cách giải quyết từng vấn đề đó.

C. Nội dung bài học là một chuỗi hoạt động quan sát, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề để khám phá, hình thành kiến thức mới và luyện tập, vận dụng để làm sáng tỏ, củng cố, đưa kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Tất cả các phương án trên.

3. Cách cấu trúc mỗi bài học trong sách giáo khoa Công nghệ 6 có điểm gì khác so với sách hiện hành?

A. Cuối mỗi bài học có câu hỏi củng cố.

B. Cuối mỗi bài học có hoạt động luyện tập và vận dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Cuối mỗi bài học có phần tóm tắt nội dung bài.

D. Sau một số bài học có phần đọc thêm với tiêu đề “Thế giới quanh em”.

4. Trình tự hoạt động trong mỗi bài học của sách giáo khoa Công nghệ 6 bao gồm:

A. Khởi động, hình thành kiến thức, vận dụng, luyện tập.

B. Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Khởi động, luyện tập, vận dụng, hình thành kiến thức.

D. Khởi động, thực hành, vận dụng, hình thành kiến thức.

5. Mục tiêu cơ bản của hoạt động Khởi động trong mỗi bài học là gì?

A. Khơi gợi trí tò mò, nhu cầu tìm hiểu kiến thức của học sinh. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Giúp học sinh ôn lại bài cũ, kết nối bài cũ với bài học mới.

C. Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào bài học mới.

D. Huy động những hiểu biết, trải nghiệm vốn có của học sinh để giải quyết một tình huống mới.

6. Ý nào dưới đây không đúng với mục tiêu của hoạt động khám phá, hình thành kiến thức mới?

A. Giúp học sinh tìm tòi kiến thức mới. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Giúp học sinh củng cố kiến thức, hình thành kĩ năng.

C. Giúp học sinh thu nhận thông tin liên quan đến bài học.

D. Giúp học sinh ôn lại kiến thức cũ để kết nối với kiến thức mới.

7. Đâu là mô tả đúng về mục tiêu của hoạt động “Vận dụng” trong bài học của sách Công nghệ 6?

A. Là hoạt động để học sinh được trải nghiệm, tương tác để khám phá kiến thức của bài học.

B. Là hoạt động giúp học sinh củng cố, khắc sâu hoặc mở rộng những kiến thức đã được khám phá.

C. Là hoạt động tạo tâm thế cho học sinh vào bài học mới; kết nối các kiến thức, kinh nghiệm đã có của học sinh với bài học mới.

D. Là hoạt động để học sinh được áp dụng các kiến thức, kĩ năng để khám phá và thực hành luyện tâp vào các tình huống mới, vận dụng vào cuộc sống. Tập huấn lớp 6 CTST

8. Mỗi nội dung trong bài học được trình bày như thế nào để thể hiện quan điểm dạy học dựa trên hoạt động trải nghiệm?

A. Có nhiều câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh phải thực hiện sau bài học.

B. Mỗi bài học đều có nội dung mang tính thực hành để rèn luyện kĩ năng cho học sinh.

C. Kiến thức mới được trình bày sau hoạt động quan sát, phân tích, tổng hợp, khám phá,…của học sinh dựa trên những dữ liệu, thông tin, hình ảnh. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Cung cấp nhiều hình ảnh, ví dụ minh hoạ sau mỗi nội dung kiến thức để khắc sâu, củng cố kiến thức cho học sinh.

9. Khi soạn kế hoạch bài dạy môn Công nghệ, giáo viên

A. cần tuân thủ sách học sinh và sách giáo viên.

B. cần tuân thủ sách học sinh và tham khảo sách giáo viên.

C. có thể thay đổi loại món ăn, đồ dùng (điện) trong sách học sinh; phương pháp trong sách hướng dẫn giáo viên cho phù hợp với học sinh. Tập huấn lớp 6 CTST

D. có thể thay đổi loại món ăn, đồ dùng (điện) trong sách học sinh; phương pháp trong sách hướng dẫn giáo viên cho phù hợp với học sinh nhưng phải đảm bảo đáp ứng yêu cần cần đạt của bài học.

10. Khi sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6, giáo viên có thể thay đổi thứ tự các bài học trong từng chương dược không? Vì sao?

A. Được. Vì sách giáo khoa được biên soạn theo hướng mở.

B. Không. Vì nội dung sách giáo khoa là pháp lệnh, bắt buộc phải theo.

C. Không. Vì sẽ ảnh hưởng đến logic của mạch kiến thức và tiến trình phát triển năng lực khoa học cho học sinh trong các bài học. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Không. Vì các hoạt động trong bài học của sách đã được biên soạn phù hợp với mọi đối tượng học sinh.

11. Những đối tượng nào có thể sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6?

A. Giáo viên, học sinh.

B. Giáo viên, phụ huynh.

C. Phụ huynh, học sinh.

D. Giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tập huấn lớp 6 CTST

12. Giáo viên cần lưu ý điều gì khi sử dụng sách bài tập Công nghệ 6?

A. Học sinh thực hiện hết bài tập, giáo viên không được thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập.

B. Học sinh thực hiện hết bài tập, giáo viên có thể thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập cho phù hợp với trinh độ học sinh trong lớp.

C. Học sinh không cần thực hiện hết các bài tập, giáo viên không được thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập.

D. Học sinh không cần thực hiện hết các bài tập, giáo viên có thể thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập cho phù hợp với trinh độ học sinh trong lớp. Tập huấn lớp 6 CTST

13 Để khai thác có hiệu quả sách Công nghệ 6, giáo viên nên sử dụng những phương pháp dạy học nào?

Sách giáo viên Công nghệ 6 là tài liệu giúp giáo viên thực hiện chương trình và nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 6. Tuy nhiên, dạy học theo định hướng phát triển năng lực là một quá trình lao động sáng tạo của giáo viên để phát huy năng lực của học sinh phù hợp với đặc thù của môn Công nghệ. Vì vậy, sách giáo viên chỉ mang tính chất gợi ý cách tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Trên cơ sở những gợi ý này, giáo viên có thể xây dựng kế hoạch bài học, vận dụng các phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với học sinh, điều kiện trường lớp, địa phương và năng lực của giáo viên. Giáo viên có thể điều chỉnh thời gian phân bố cho từng bài học, từng chương. Tuy nhiên, mọi sự sáng tạo của giáo viên phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn học đã được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đối với môn Công nghệ, bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống, những phương pháp dạy học mà giáo viên có thể vận dụng để triển khai các nội dung trong sách học sinh Công nghệ 6 như: dạy học hợp tác, dạy học khám phá, dạy học thực hành, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dựa trên dự án theo định hướng giáo dục STEM cùng với các kĩ thuật dạy học: kĩ thuật các mảnh ghép, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật khăn trải bàn,…

14. Nên sử dụng hình thức; phương pháp kiểm tra, đánh giá như thế nào trong môn Công nghệ 6?

Trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, mục tiêu đánh giá kết quả là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình, sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học hợp lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Công nghệ kết hợp các hình thức như đánh giá lớp học, đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Việc đánh giá không chỉ tập trung ở một thời điểm mà cần được thực hiện ở mỗi hoạt động trong chuỗi hoạt động học, phù hợp với yêu cầu về sự đánh giá kết hợp giữa đánh giá quá trình và đánh giá lớp học, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

Tuỳ theo cách thức tổ chức hoạt động dạy học, giáo viên có thể sử dụng kết hợp nhiều hình thức và công cụ đánh giá. Bên cạnh đó, cần có sự kết hợp đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh. Kết hợp đánh giá sản phẩm học tập (bài kiểm tra tự luận, bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, trả lời miệng, thuyết trình, bài thực hành, dự án nghiên cứu,…) với đánh giá quan sát (thái độ, hành vi trong thảo luận, hoạt động trong làm việc nhóm, thực hành,…). Trong một công cụ đánh giá, nên chú ý kết hợp đánh giá cả mục tiêu về phẩm chất và mục tiêu về năng lực của học sinh.

15. Từ video tiết minh hoạ bài “Bảo quản và chế biến thực phẩm”, thầy cô có thể rút ra kinh nghiệm gì?

Một số kinh nghiệm gợi ý mà giáo viên có thể rút ra từ video tiết dạy minh hoạ:

- Cách tổ chức hoạt động dạy học môn Công nghệ

- Tiến trình dạy học mỗi nội dung theo sách Công nghệ 6

- Việc sử dụng chất liệu, hình ảnh từ SHS Công nghệ 6

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá của giáo viên

- Các vấn đề khác

Chuyên mục lời giải SGK cũng như SBT của Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo  cung cấp Lời giải, đáp án cũng như hướng dẫn giải chi tiết của trọn bộ sách mới lớp 6.

2. Hỏi đáp Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo

CÁC CÂU HỎI – ĐÁP TỰ LUẬN

MÔN: CÔNG NGHỆ 6

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Câu 1. Sách giáo khoa Công nghệ 6 được cấu trúc như thế nào?

Cấu trúc chung của sách gồm:

1/ Hướng dẫn sử dụng sách;

2/ Lời nói đầu;

3/ Mục lục;

4/ Nội dung các chương;

5/ Một số thuật ngữ dùng trong sách.

Mỗi chương trong sách học sinh Công nghệ 6 được cấu trúc gồm nhiều bài học trình bày các kiến thức, kĩ năng đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Sau các bài học là dự án học tập mang tính tích hợp các kiến thức, kĩ năng trong chương và phần ôn tập cuối chương.

Câu 2. Cách cấu trúc mỗi bài học trong sách giáo khoa Công nghệ 6 có gì khác so với sách Công nghệ 6 hiện hành?

Mỗi chương trong sách Công nghệ 6 bao gồm các bài học trình bày các kiến thức, kĩ năng liên quan đến chủ đề của chương tương tự như cấu trúc mỗi chương trong sách hiện hành. Nếu như nội dung các bài học ở sách hiện hành được trình bày theo hướng tập trung vào việc cung cấp kiến thức cho học sinh thì ở sách Công nghệ 6, nội dung bài học được trình bày theo quan điểm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Theo đó, ở mỗi bài học, sau phần trình bày yêu cầu cần đạt, nội dung bài học được thiết kế thống nhất theo các hoạt động sau:

- Khởi động: tạo tâm thế tích cực, khơi gợi sự suy nghĩ, hứng thú của học sinh để bắt đầu bài học mới. Hình thức khởi động có thể là một tình huống, một câu chuyện hay một câu hỏi gợi mở,…

- Hình thành kiến thức: qua các hình ảnh, quy trình, tình huống,…kết nối với kinh nghiệm thực tiễn; học sinh thực hiện các yêu cầu; trả lời các câu hỏi để khám phá kiến thức của bài học.

- Luyện tập: từ những tri thức đã được khám phá, học sinh nhận định; đánh giá; đề xuất cách giải quyết vấn đề trong các tình huống thực tiễn để hiểu sâu hơn kiến thức của bài học.

- Vận dụng: học sinh áp dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào các tình huống mới trong thực tiễn cuộc sống tại gia đình, tại địa phương.

- Ghi nhớ: tóm tắt những kiến thức cốt lõi của bài học.

Câu 3. Điểm mới nổi bật trong sách giáo khoa Công nghệ 6 là gì?

So với sách hiện hành, sách giáo khoa Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có những điểm mới nổi bật như sau:

- Thứ nhất: Nội dung bài học được xây dựng trên quan điểm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, học tập dựa trên hoạt động trải nghiệm. Theo đó, bài học được thiết kế thành chuỗi các hoạt động. Học sinh được yêu cầu thực hiện nhiều hoạt động để tìm tòi, khám phá kiến thức để phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học. Mỗi nội dung kiến thức được thiết kế thành các hoạt động bắt đầu từ việc cung cấp cho HS các dữ kiện, hình ảnh, tình huống trong thực tiễn. HS dựa vào sự quan sát, tìm hiểu, phân tích, sắp xếp các dữ liệu hình ảnh minh hoạ sự vật, hiện tượng; để tìm phương án trả lời, thực hiện các yêu cầu để nhận biết, khám phá đặc điểm, nguyên lí, tác động của các đối tượng công nghệ hay quá trình công nghệ. Qua đó HS nhận thức nội dung, khát quát hoá thành kiến thức, kinh nghiệm mới và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

- Thứ hai: Nội dung sách thể hiện quan điểm giáo dục công nghệ và giáo dục STEM. Sách Công nghệ 6 được biên soạn đáp ứng các yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Công nghệ, phát triển các năng lực đặc thù của môn học: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kĩ thuật. Nội dung sách tăng cường các hoạt động có tính thực hành, gắn kết lí thuyết với thực hành để HS vận dụng kiến thức khoa học giải quyết các vấn đề cụ thể của thực tiễn cuộc sống. Các quá trình công nghệ trong sách được trình bày theo một quy trình với các bước cụ thể kèm theo yêu cầu cần đạt ở mỗi bước, giúp HS tự đánh giá thao tác thực hành của bản thân. Các bài luyện tập, các dự án học tập yêu cầu HS tích hợp các kiến thức và kĩ năng trong các lĩnh vực như khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán để hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp hướng dẫn thực hành được trình bày cụ thể trong sách GV nhằm hướng dẫn, gợi ý, giúp GV tổ chức dạy học một cách dễ dàng.

Trong mỗi dự án học tập, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng kiến thức thuộc các môn học có liên quan (qua SGK, học liệu, thiết bị công nghệ).

- Thứ ba: Dạy học dựa trên vấn đề. Mỗi bài học trong SGK Công nghệ 6 mở đầu bằng một tình huống, sự vật, hiện tượng chứa đựng vấn đề cần đến tri thức mới, cách thức

hành động mới để giải quyết. Ở mỗi chủ đề của môn học, các tác giả thiết kế những dự án học tập mang tính tích hợp, liên kết nhiều lĩnh vực khoa học, kết nối nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và phát huy tính sáng tạo của học sinh. Chủ đề của dự án đòi hỏi học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học của môn Công nghệ tích hợp với các kiến thức, kĩ năng của các môn học khác để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đây cũng là những chủ đề mang tính gợi ý để giáo viên kết hợp tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

- Thứ tư: Sách được thiết kế theo hướng “mở”. SHS Công nghệ 6 một mặt thể hiện đúng, đầy đủ nội dung đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn học và các phẩm chất, năng lưc chung được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mặt khác sách được thiết kế theo hướng “mở”, không bắt buộc GV phải sử dụng đúng những tình huống, những học liệu, những món ăn, đồ dùng điện thể hiện trong SHS. Căn cứ vào điều kiện dạy học và đối tượng HS cụ thể ở từng địa phương, GV có thể chủ động, linh hoạt lựa chọn học liệu, sản phẩm tương tự để xây dựng kế hoạch giảng dạy đáp ứng mục tiêu của mỗi bài học và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Các bài luyện tập, bài vận dụng được thiết kế mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương, cơ sở giáo dục và khích lệ học sinh tự chủ trong rèn luyện, sáng tạo theo cách của mình.

Câu 4. Khi sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhà trường và giáo viên có thể thay đổi thứ tự các chương và số tiết của mỗi bài học được không?

Nội dung giáo cục công nghệ rất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ khác nhau. SHS Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn bao gồm 4 chương theo 4 chủ đề của chương trình môn học: Nhà ở, Bảo quản và chế biến thực phẩm, Trang phục và thời trang, Đồ dùng điện trong gia đình. Đây là những lĩnh vực công nghệ độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Vì vậy, trong quá trình sử dụng sách cũng như trong kế hoạch giảng dạy môn học, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi thứ tự các chương cho phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Giáo viên cũng có thể thay đổi số tiết của mỗi bài học cho phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh nhưng phải đảm bảo mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học.

Câu 5. Có nhất thiết thực hiện hết các dự án trong sách giáo khoa Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo) không?

Các dự án học tập với các chủ đề phù hợp với nội dung của mỗi chương là điểm nổi bật của sách Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ: tích cực hoá hoạt động của học sinh, tăng cường thực hành, trải nghiệm qua các dự án học tập. Với quan điểm biên soạn sách theo hướng mở, các dự án được thiết kế mang tính gợi ý về chủ đề theo mạch kiến thức và cách thực hiện. Việc thiết kế các dự án học tập nhằm gợi ý cho GV một hình thức kiểm tra để đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của HS. Do đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn để triển khai dự án học tập phù hợp với kế hoạch dạy học của nhà trường và điều kiện thực hiện của học sinh hoặc thay đổi chủ đề dự án mang nội dung đặc thù, tích hợp kiến thức và kĩ năng nhằm đáp ứng nguyện vọng, sở thích của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh,..... và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để lên kế hoạch bài dạy, chuẩn bị cho các bài học trên lớp cho chương trình sách mới lớp 6 GDPT đạt kết quả cao. Các thây cô tham khảo các nhóm mới lớp 6 sau đây. Đồng thời, các em học sinh tham khảo để chuẩn bị các bài giải sách mới đạt kết quả cao.

Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 5.523
Sắp xếp theo

    Mẹo dạy học hay

    Xem thêm