Ngữ pháp Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 5 lớp 6 Natural wonders of the world dưới đây nằm trong seri tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 mới theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021 trên VnDoc.com. Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 bao gồm 2 chuyên đề ngữ pháp chính: So sánh hơn nhất với tính từ ngắn và Cách dùng Must.

1. Cấu trúc So sánh hơn nhất - The Superlative

Ví dụ:

- Nam is the youngest boy in his family. (Nam là cậu bé nhỏ tuổi nhất trong gia đình.)

- Nile River is the longest river in the world. (Sông Nile là sông dài nhất thế giới.)

* Chú ý: Cách thêm đuôi est vào sau tính từ

- Đối với các trường hợp thông thường, ta thêm đuôi “est”

tall thành tallest

cold thành coldest

fast thành fastest

- Nếu tính từ kết thúc là “e” ta chỉ thêm “st” thôi

nice thành nicest

fine thành finest

-Nếu tận cùng của tính từ là y, ta đổi y thành i rồi thêm đuôi est.

dry thành driest

happy thành happiest

-Với các tính từ kết thúc bằng một nguyên âm đơn + phụ âm đơn, ta gấp đôi phụ âm.

hot thành hottest

big thành biggest

* Chú ý một số tính từ và trạng từ bất quy tắc

Adj/ advComparativeSuperlative
1. good/wellbetterthe best
2. bad/ badlyworsethe worst
3. many/ muchmorethe most
4. littlelessthe least
5. fatfarther/ furtherfarthest/ furthest

2. Cách dùng Must trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc 

* Thể khẳng định (Affirmative form)

S + must + V nguyên thể

Ex: We must always observe the traffic rules.

Chúng ta phải luôn tuân theo luật giao thông.

* Thể phủ định (Negative form)

S + must not +V nguyên thể

Ex: We mustn’t talk in class.

Chúng ta không được nói chuyện trong lớp.

2.2. Cách dùng Must

– Must có nghĩa là “phải”, dùng để diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc (Necessity)

You must drive on the left in London. (Ở London, bạn phải lái xe phía bên trái)

– Thể hiện sự chắc chắn, dự đoán (Likelihood and Certainty)

Are you going out at midnight? You must be mad! (Cô tính ra ngoài lúc nửa đêm à? Cô điên thiệt rồi!)

You have worked hard all day; you must be tired. (Bạn đã làm việc chăm chỉ cả ngày, bạn hẳn là mệt lắm)

– Nhấn mạnh sự đề nghị (rằng ai đó nên làm điều gì đó) (Suggestion)

You must try Pho when you come to Ha Noi. It’s fanstatic! (Cậu phải thử món Phở khi tới Hà Nội. Nó tuyệt lắm đấy)

– Được thêm vào như 1 sự mở đầu cho câu hoặc nhấn mạnh ý (Rhetorical device)

I must say that you look gorgeous tonight.(Anh phải nói rằng tối nay e lộng lẫy lắm)

I must be clear: I have nothing to do with it. (Tui phải nói rõ ràng là tui không có dính dáng gì hết trơn á)

– Must not: diễn tả một lệnh cấm

You mustn’t be allowed to smoke here. (Bạn không được phép hút thuốc ở đây)

– Khi muốn diễn tả thể phủ định của must với ý nghĩa “không cần thiết” người ta sử dụng needn’t.

Must I do it now? – No, you needn’t. Tomorrow will be soon enough.

(Tôi phải làm nó bây giờ sao? – Không, cô không cần, Ngày mai xong là ổn rồi.

Trên đây là Ngữ pháp Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 6 mới chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,... Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong toàn bộ năm học!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
18 2.760
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm