Write a short description of your TV watching habits

Hướng dẫn giải Writing - Skills 2 SGK tiếng Anh 6 Unit 7 Television trang 13 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Luyện viết 1 đoạn văn mô tả thói quen xem Tivi hàng ngày của em hướng dẫn các em học sinh lớp 6 cách lên dàn ý cũng như 3 đoạn văn tiếng Anh mẫu giúp các em làm bài hiệu quả.

What are your TV- watching habits? 

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer. Use your answers to write a short description of your TV-watching habits

1. How many hours a day do you watch TV? .

2. How do you compare the time you spend watching TV to the time you spend on outdoor activities?

3. Do you watch TV when you are…?

4. What kind of programme do you watch most?

5. Do you leave your TV on when you are not watching it?

Một ngày em dành bao nhiêu giờ để xem ti vi?

Chọn (√) câu trả lời đúng với em (em có thể chọn nhiều hơn 1 câu trả lời). Dùng câu trả lời của em để viết một đoạn văn ngắn miêu tả thói quen xem ti vi của em.

Một ngày em dành bao nhiêu giờ để xem ti vi?

So sánh thời gian xem ti vi với thời gian em dành cho các hoạt động ngoài trời như thế nào?

Em có xem ti vi khi em đang … không?

Thói quen xem ti vi của em là gì?

Em xem chương trình nào nhiều nhất?

Em có để ti vi mở khi em không dùng không?

Write about your TV watching habits - Bài viết số 1

Watching TV is one of my favorite habits. The time I spend watching TV depends on what programme is on that day. I spend less time on watching TV than taking part in outdoor activities. I sometimes watch TV when I am eating because it brings me wonderful feelings. While reading books, I don’t watch TV because it will distract me from the content of the book. I like watching programmes about entertainment such as Tom and Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck… After a hard working day, my family eats dinner and watch the news on TV. The atmosphere is very cozy. I always turn off the TV when I am not using it as it is a good way to save the electricity bill. I think I have good TV watching habits.

Hướng dẫn dịch

Xem ti vi là một trong những thói quen ưa thích của tôi. Thời gian tôi dành ra để xem ti vi phụ thuộc vào ngày hôm đó có chương trình gì. Tôi dành ít thời gian xem ti vi hơn tham gia các hoạt động ngoài trời. Tôi thỉnh thoảng xem ti vi khi đang ăn bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Trong khi đọc sách, tôi không xem ti vi vì nó sẽ làm tôi phân tán nội dung của cuốn sách. Tôi thích xem các chương trình về giải trí như Tom và Jerry, Chuột Mickey, vịt Donald…. Sau một ngày làm việc vất vả, gia đình tôi ăn tối và xem các tin tức trên ti vi. Bầu không khí vô cùng ấm áp. Tôi luôn tắt ti vi khi tôi không sử dụng vì nó là một cách hay để tiết kiệm hóa đơn tiền điện. Tôi nghĩ tôi có thói quen xem ti vi tốt.

Viết về thói quen xem TV bằng tiếng Anh 6 - Bài viết số 2

I love watching TV in my free time very much. Watching Television is my indoor hobby however it never interferes with my study at school or at home. I always prefer to finish my school home work and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discovery channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject in school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the latest news via me in my own voice.

Bản dịch

Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem TV là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở nhà và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm cả hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Cha mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

Write a short paragraph about your TV-watching habits - Bài viết số 3

I am definitely interested in watching television. I often spend four hours a day watching TV. I often watch TV when I have free time for entertaining or sometimes when I am eating meals with my family. I usually watch cartoons or some game shows. My family always watches News at 7p.m every day when we are having dinner. I often turn off the TV when I am not watching it. I think I have good watching habits. I never forget to prepare my lessons or do my homework before watching TV.

Dịch

Tôi chắc chắn quan tâm đến việc xem truyền hình. Tôi thường dành bốn giờ mỗi ngày để xem TV. Tôi thường xem TV khi rảnh rỗi để giải trí hoặc đôi khi tôi đang dùng bữa với gia đình. Tôi thường xem phim hoạt hình hoặc một số chương trình trò chơi. Gia đình tôi luôn xem Thời sự lúc 7 giờ tối hàng ngày khi chúng tôi ăn tối. Tôi thường tắt TV khi tôi không xem nó. Tôi nghĩ rằng tôi có thói quen xem tốt. Tôi không bao giờ quên chuẩn bị bài hoặc làm bài tập về nhà trước khi xem TV.

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về Thói quen xem TV - Bài viết số 4

My hobby is watching TV. I am interested in watching TV in my free time very much. Although watching television is my indoor hobby, it never interfere with my study at school or at home. I always prefer to finish my school homework and learn well then I can have time to watch TV. I always think watching TV is a good hobby because it can provide me good knowledge in many other areas. I generally discover channels and see news including animal planet. I also watch interesting cartoons which can bring me creative and new ideas to make cartoons and arts for my art subject at school. My parents also love my hobby and they are very happy when they listen a lot of the lastest news via me in my own voice.

Dịch

Sở thích của tôi là xem TV. Tôi rất thích xem TV trong thời gian rảnh rỗi. Xem tivi là sở thích trong nhà của tôi tuy nhiên nó không bao giờ ảnh hưởng đến việc học của tôi ở trường hay ở nhà. Tôi luôn thích hoàn thành bài tập ở trường và học thật tốt để có thời gian xem TV. Tôi luôn nghĩ xem TV là một sở thích tốt vì nó có thể cung cấp cho tôi kiến ​​thức tốt về nhiều lĩnh vực khác. Tôi thường khám phá các kênh và xem tin tức bao gồm hành tinh động vật. Tôi cũng xem những phim hoạt hình thú vị có thể mang lại cho tôi những ý tưởng sáng tạo và mới để làm phim hoạt hình và nghệ thuật cho môn học nghệ thuật của tôi ở trường. Bố mẹ tôi cũng yêu thích sở thích của tôi và họ rất vui khi họ nghe rất nhiều tin tức mới nhất qua giọng nói của tôi.

Trên đây là Writing tiếng Anh Unit 7 lớp 6 Television. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 4.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm