Tiếng Anh lớp 6 unit 6 A closer look 1

Lời giải A closer look 1 SGK tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải A closer look 1 Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday hướng dẫn giải các phần bài tập trang 60 SGK tiếng Anh 6 Global Success chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 unit 6 Our Tet holiday đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- pronounce correctly the sounds /∫/ and /s/ in isolation and in context

- Use the lexical items related to the topic “Our Tet holiday

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Tet things and activities”.

Pronuncation: /s/ - /ʃ/

II. Soạn Unit 6 lớp 6 A closer look 1

Vocabulary - Từ vựng

1. Write the words/phrases in the box under the pictures. Viết từ / cụm từ trong khung dưới mỗi bức tranh.

Đáp án

1 - Fireworks

2 - Special food

3 - Fun

4 - wish

5 - Furniture

2. Match the verbs with the nouns. Nối động từ với danh từ tương ứng.

Đáp án

1 - f; 2 - e; 3 - d; 4 - a; 5 - c; 6 - b;

Hướng dẫn dịch

1 - có niềm vui

2 - thăm hỏi họ hàng

3 - cho lì xì

4 - ước

5 - lau dọn nội thất

6 - xem pháo hoa

3. Complete the sentences with the words in the box. Hoàn thành các câu với các từ trong khung.

Đáp án

1 - celebrate

2 - peach

3 - clean

4 - shopping

5 - food

Pronunciaton - Phát âm

4. Listen and repeat the words. Nghe và lặp lại các từ.

Click để nghe

Shopping

Special

Rice

Spring

Wish

Celebration

5. Listen and repeat the poem. Pay attention to the sounds /s/ and /ʃ/ in the underlined words. Nghe và lặp lại bài thơ. Chú ý đến âm /s/ và / ʃ/ trong từ được gạch dưới.

Click để nghe

Nội dung bài nghe

Spring is coming!

Tet is coming!

She sells peach flowers.

Her cheeks shine.

Her eyes smile.

Her smile is shy.

She sells peach flowers.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 6 A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
11 2.187
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm