Ngữ pháp Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 6 lớp 6 Our Tet holiday dưới đây nằm trong seri tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 mới theo từng Unit mới nhất năm học 2020 - 2021 trên VnDoc.com. Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 6 bao gồm 2 chuyên đề ngữ pháp chính: Thì tương lai đơn và Cách dùng Should.

I. Thì tương lai đơn - Simple Future Tense

1. Cách dùng - Usage

- Diễn tả một hành động sẽ xảy ra ở tương lai.

Eg: He will come back next year.

Anh ta sẽ trở lại vào năm tới

- Diễn đạt một lời hứa hay một quyết định tức thì

Eg: I’ll see you later.

Gặp lại sau nhé

- Diễn tả quyết định ngay lúc nói

Eg: This dress is beautiful! I will buy it.

Cái váy này đẹp lắm! Tôi sẽ mua nó

- Diễn tả lời mời hay yêu cầu ai làm gì

Eg: Will you come to have dinner with me?

Em sẽ đến ăn tối cùng anh chứ

- Diễn tả một dự định

Eg: I’m saving money now. I’ll buy a house.

Tôi đang để dành tiền. Tôi sẽ mua một các nhà

- Dùng shall I và shall we để đề nghị hoặc gợi ý.

Eg:

Shall we walk home?

Mình đi bộ về nhà hả?

Shall I give you a hand?

Có muốn tôi giúp một tay không?

2. Cấu trúc - Structure

(+) Khẳng định: S – Will V – O

I/ you/ we/ they/ she/ he/ it + will V.

(-) Phủ định: S – won’t – V – O

I/ you/ we/ they/ she/ he/ it + won’t V.

(?) Nghi vấn: Will – S – V – O?

Will I/ you/ we/ they/ she/ he/ it + V?

NOTE: có thể thay “will” bằng “shall” với chủ ngữ là I, we

3. Dấu hiệu nhận biết

Bao gồm các trạng từ: tomorrow, next week/ month/ year, in the future, soon…

Eg. She will be here in a few minute.

Cô ấy sẽ tới đây trong vài phút nữa

I will help you to do your homework soon.

Mẹ sẽ giúp con làm bài tập

II. Cách dùng Should trong tiếng Anh

1. Cách dùng - Usage

- Đưa ra lời khuyên hay ý kiến.

You look tired. You should take a rest. Em trông mệt mỏi lắm, em nên nghỉ ngơi đi thôi

- Diễn tả trách nhiệm và nhiệm vụ 1 cách lịch sự

You shouldn’t listen to the music in class. Em không được nghe nhạc trong lớp

You should be here at 8a.m tomorrow. Cậu nên có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng mai

- Diễn tả lời khuyên và đề xuất

What should I do when I meet him? Tớ nên làm gì khi gặp anh ấy?

You shouldn’t eat too much sugar. It’s not good for your health. Con không nên ăn quá nhiều đường. Không tốt cho sức khỏe đâu

- Diễn tả sự mong đợi: được dùng trong câu khẳng định và thường sau “be”

I think this movie should be interesting. Tao nghĩ bộ phim này sẽ thú vị đó)

- Động từ khiếm khuyết ought to còn được dùng trong câu điều kiện loại 1.

If anyone should ask, I will be in the room. Nếu có ai hỏi thì tôi ở trong phòng nhé

Should you need any help, please contact to the receptionist. Nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy liên lạc với tiếp tân.

- Diễn tả một sự việc không hợp lý hoặc không theo ý muốn của người nói.

I wonder where Nam is. He should be here by now. Tôi tự hỏi Nam đang ở đâu. Lẽ ra cậu ấy nên ở đây lúc này chứ.

- Dự đoán về một chuyên gì đó có khả năng sẽ xảy ra.

There should be a very big crowd at the party. Mary has so many friends. Chắc là sẽ có rất nhiều người đến tham gia buổi tiệc bởi vì Mary có rất nhiều bạn.

2. Cấu trúc 

(+)  S + should + V-bare inf

(-)  S + shouldn’t + V-bare inf

(?)  Should + S + V-bare inf?

Eg: Students should wear uniform. Học sinh nên mặc đồng phục.

He shouldn’t smoke here. Anh ấy không nên hút thuốc ở đây.

Trên đây là Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 6 mới chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,... Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong toàn bộ năm học!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm