Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Unit 6: Our Tet Holiday là bài học cuối cùng kết thúc chương trình tiếng Anh lớp 6 chương trình mới học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020. Bài học xoay quanh chủ đề Our Tet Holiday - Kỳ nghỉ Tết của chúng tôi giúp các em học sinh tích lũy thêm vốn Từ vựng tiếng Anh chủ đề Ngày Tết cũng như những cấu trúc câu hay khi nói về Tết.

* Xem lại Từ vựng tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6:

- Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet Holiday

Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 6 Phonetics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều từ vựng có trong Unit 6 tiếng Anh 6 mới: Our Tet Holiday giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh Unit 6 hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. celebrate

B. apricot

C. decorate

D. clean

Question 2:

A. remove

B. Korean

C. blossom

D. pagoda

Question 3:

A. wish

B. firework

C. apricot

D. visit

Question 4:

A. celebrate

B. decorate

C. calendar

D. relative

Question 5:

A. decorate

B. make

C. celebrate

D. family

Question 6:

A. rooster

B. visit

C. first

D. spring

Question 7:

A. rubbish

B. first

C. relative

D. furniture

Question 8:

A. gathering

B. calendar

C. apricot

D. hang

Question 9:

A. prepare

B. special

C. flower

D. decorate

Question 10:

A. flower

B. down

C. blossom

D. cow

Question 11:

A. April

B. apricot

C. make

D. prepare

Question 12:

A. peach

B. watch

C. chemistry

D. Dutch

Question 13:

A. empty

B. money

C. remove

D. Korean

Question 14:

A. rubbish

B. furniture

C. Dutch

D. lucky

Question 15:

A. gathering

B. footer

C. celebrate

D. feather

Đáp án

1. A 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. C
9. C 10. C 11. D 12. C 13. A 14. B 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 1.705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm