Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 6 chương trình mới hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 6 theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 6 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 6 phần Ngữ âm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 mới theo Unit năm 2019 - 2020 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Natural Wonders Of The World tiếng Anh 6 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. wonder

B. compass

C. forest

D. wonderful

Question 2:

A. valley

B. travel

C. agent

D. backpack

Question 3:

A. painkiller

B. scissors

C. river

D. island

Question 4:

A. lakes

B. mountains

C. rivers

D. forests

Question 5:

A. scream

B. mean

C. spread

D. meal

Question 6:

A. sun

B. windsurfing

C. fund

D. umbrella

Question 7:

A. essential

B. diverse

C. forest

D. plaster

Question 8:

A. find

B. river

C. diverse

D. island

Question 9:

A. waterfall

B. valley

C. travel

D. yard

Question 10:

A. travel

B. river

C. forest

D. water

Question 11:

A. thrilling

B. diverse

C. painkiller

D. river

Question 12:

A. scissors

B. compass

C. mass

D. password

Question 13:

A. lake

B. backyard

C. valley

D. travel

Question 14:

A. agent

B. waterfall

C. diverse

D. desert

Question 15:

A. good

B. bag

C. agent

D. give

Đáp án

1. C 2. C 3. D 4. A 5. C 6. B 7. A 8. B
9. A 10. C 11. B 12. A 13. A 14. D 15. C

Trên đây là Bài tập Ngữ âm tiếng Anh Unit 5 lớp 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.757
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm