Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh 6 Unit 9: Cities Of The World

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh Unit 9 lớp 6 phần Ngữ âm (Phonics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án liên quan đến phần Từ mới tiếng Anh Unit 9 lớp 6 giúp các em kiểm tra cách phát âm cũng như cách đánh trọng âm của những từ vựng đã xuất hiện trong bài hiệu quả.

Đề kiểm tra tiếng Anh 6 Unit 9 có đáp án gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 nhắc lại phiên âm từ mới Unit 9 tiếng Anh lớp 6 mới hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. nose

B. cold

C. rose

D. volunteer

Question 2:

A. time

B. kid

C. smile

D. kind

Question 3:

A. lovely

B. postcard

C. old

D. hold

Question 4:

A. creature

B. great

C. mean

D. feature

Question 5:

A. design

B. musical

C. Africa

D. America

Question 6:

A. Australia

B. Asia

C. award

D. April

Question 7:

A. tower

B. low

C. cold

D. post

Question 8:

A. Holland

B. Asia

C. America

D. Africa

Question 9:

A. common

B. continent

C. popular

D. postcard

Question 10:

A. tower

B. well-known

C. America

D. heritage

Question 11:

A. musical

B. future

C. furniture

D. uniform

Question 12:

A. palace

B. Africa

C. landmark

D. creature

Question 13:

A. creature

B. tower

C. Antarctica

D. heritage

Question 14:

A. symbol

B. popular

C. Holland

D. common

Question 15:

A. kite

B. drive

C. light

D. Africa

ĐÁP ÁN

1 - D2 - B3 - A4 - B5 - A
6 - C7 - A8 - D9 - D10 - A
11 - C12 - D13 - A14 - A15 - D

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 6 mới Unit 9 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 2.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm