Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My Home

Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 6 My home có đáp án

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 My Home Phonetics (Ngữ âm) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 2 My home lớp 6 có đáp án gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em kiểm tra kiến thức của bản thân về cách phiên âm các từ vựng tiếng Anh có trong Unit 2: My Home (Nhà tôi) hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới tại:

Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My home

Bài 1. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. houses

B. fridges

C. stores

D. oranges

Question 2:

A. villas

B. rooms

C. attics

D. beds

Question 3:

A. lamps

B. kitchens

C. drawers

D. wardrobes

Question 4:

A. toilets

B. sofas

C. lamps

D. attics

Question 5:

A. tables

B. chairs

C. sinks

D. chests

Question 6:

A. villa

B. sofa

C. apartment

D. table

Question 7:

A. bedroom

B. kitchen

C. toilet

D. between

Question 8:

A. behind

B. microwave

C. dishwasher

D. fridge

Question 9:

A. next

B. under

C. messy

D. chest

Question 10:

A. crazy

B. table

C. bathroom

D. wave

Question 11:

A. department

B. behind

C. toilet

D. between

Question 12:

A. back

B. bath

C. attic

D. hall

Question 13:

A. under

B. furniture

C. umbrella

D. funny

Question 14:

A. furniture

B. apartment

C. poster

D. town

Question 15:

A. front

B. sofa

C. open

D. show

Bài 2. Choose the answer which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. proofs B. books C. points D. days
2. A. asks B. breathes C. wants D. hopes
3. A. sees B. sports C. pools D. trains
4. A. tombs B. lamps C. brakes D. invites
5. A. books B. floors C. combs D. drums
6. A. cats B. tapes C. rides D. cooks
7. A. walks B. begins C. helps D. cuts
8. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests
9. A. helps B. laughs C. cooks D. finds
10. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks

Đáp án:

Bài 1. Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

1. C2. C3. A4. B5. D6. D7. A8. B
9. B10. C11. A12. D13. B14. A15. A

Bài 2. Choose the answer which has the underlined part is pronounced differently.

1 - D; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A; 6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - D; 10 - D;

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 chương trình mới Unit 2 phần Ngữ âm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
6 3.631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm