Tiếng Anh 6 Review 3 Language

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Language - Review 3 lớp 6 trang 36 37 SGK tiếng Anh 6 mới dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh 6 Review 3 Units 7 8 9 giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện phần Language hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students will able to

- review the pronunciation, vocabulary, and grammar that they have learnt among unit 7, 8, 9

2. Objectives:

- Vocabulary: All new words in Units 7 8 9

- Grammar: All structures in Units 7 8 9

II. Soạn giải Language Review 3 tiếng Anh lớp 6

1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? Tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các từ còn lại

Bài nghe

Đáp án

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - D; 6 - D;

2. Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words. Thực hành nói những câu sau. Chú ý đến cách phát âm của những từ gạch dưới. 

1. What sport can you plav in the cold weather?

2. The bathroom door is closed tightly.

3. Her hair is shining brightly in the sun.

4. I know neither Stockholm nor Rio de Janeiro.

3. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. A, B hoặc c để điền vào chỗ trông trong đoạn văn sau.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - C;
Hướng dẫn dịch

Hầu hết trẻ em đều thích các hoạt động ngoài trời. Chúng chơi bóng đá, trượt ván hay đi bơi. Ở một số quốc gia có tuyết như Thụy Điển, trẻ con còn đi leo núi với bố mẹ để trượt tuyết. Chúng có thể làm người tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, họ ở trong nhà và xem các chương trình thú vị trên ti vi.

4. Choose one of the words/phrases in the box to complete sentences 1-6. Chọn một trong những từ/cụm từ trong khung dể hoàn thành 6 câu dưới đây.

1. Paris; 2. football; 3. Local television;

4. country; 5. remote control; 6. Summer sports

5. Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple fo of the verbs in brackets. Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành cho những động từ trong ngoặc đơn. 

1. started; 2. play; 3. had

4. is; 5. bought; 6. has worked

6. Are the underlined question words correct? If not, correct them. Những từ để hỏi gạch dưới đúng không? Nếu không, sửa lại.

Câu đúng: 3, 5

Câu sai: 1, 2, 4

Câu 1: Who -> which

Câu 2:What time -> when

Câu 3:What -> How.

7. Use the superlatives in the box to comp the sentences. Sử dụng hình thức so sánh cao nhất trong khung để hoàn thành các câu sau.

1. The most expensive

2. the most popular

3. the most interesting

4. the most colorful

5. the most relaxing

8. Choose the best replies for the questions. Chọn câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi.

1 - e; 2 - a; 3 - c; 4 - b; 5 - d.

Trên đây là Soạn Language Review 3 tiếng Anh 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
6 1.387
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm