Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 10 lớp 6 Our houses in the future Online

Bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 10 Our houses in the future

Bài tập tiếng Anh Global Success 6 unit 10 Our houses in the future có đáp án với nội dung bám sát chương trình học SGK giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the best answer to complete each of the following sentences.
 • 1. She _______ me emails, but she_________ me directly.
 • 2. He ________ the flowers because he has just done it.
 • 3. I think we might _________ to the moon in some days.
 • 4. It is easy for everyone to get access ___________the Internet.
 • 5. A hi-tech robot will help us ________ children while we are away.
 • 6. The house will have a super smart TV to ________ the e-mails.
 • 7. The robot will ________ of the flowers in the garden.
 • 8. I will clean the living room but I ___________clean the kitchen.
 • 9. In the morning, I often ___________the bed and ___________the washing up.
 • 10. Solar energy is energy from the ___________that is converted into electricity.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 590
Sắp xếp theo

  Môn Tiếng Anh lớp 6

  Xem thêm