Tiếng Anh 6 Unit 7: Project

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7 phần Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo lesson trên VnDoc.com. Kết thúc Unit 7 tiếng Anh 6 mới, lesson Project của Unit 7 - Television giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập về kỹ năng làm việc nhóm (teamwork), liên quan đến chủ đề Truyền hình đã học trong unit này.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

- talk about their favorite TV programme and explain the reason by using vocabulary and grammar that they’ve learnt.

2. Objectives

- Vocabulary: Revise vocabulary related to the topic "Television".

- Grammar: question words, conjunctions

- Skills: speaking, writing

II. Nội dung soạn Project Unit 7 Television

How important is TV to you? (Tivi quan trọng như thế nào đối với bạn?)

Work in groups. (Làm việc theo nhóm)

Interview your friends, using the questions below.

Report your results to the class.

1. What do you prefer doing in your free time?

a. Going out

b. Reading books

c. Watching TV

d. Other activities

2. How many hours a day do you watch television?

a. One hour

b. Two hours

c. Three hours

d. More than three hours

3. Why do you watch TV?

a. I have nothing else to do.

b. My parents want me to do it.

c. I like it because it’s entertaining and educational.

d. I can go to sleep easily when I watch TV.

4. Which of the following do you like to get information from?

a. Books

b. Newspapers

c. The Internet

d. Television

5. How long do you think you can live without TV?

a. I cannot live without TV.

b. Less than a week.

c. Less than a month.

d. I don’t know.

Hướng dẫn dịch:

Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả của em với lớp.

1. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

a Đi ra ngoài

b. Đọc sách

c Xem truyền hình

d. Những hoạt động khác

2. Bạn xem truyền hình bao nhiêu giờ một ngày?

a Một giờ

b. Hai giờ

c. Ba giờ

d. Hơn 3 giờ

3. Tại sao bạn xem ti vi?

a Tôi không có việc gì khác để làm.

b Ba mẹ tôi muôn tôi xem.

c Tôi thích nó bởi vì nó mang tính giải trí và giáo dục.

d Tôi có thể ngủ dễ dàng khi tôi xem ti vi.

4. Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

a sách

b. báo

c Internet

d. truyền hình

5. Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có ti vi trong bao lâu?

a. Tôi không thể sống mà không có ti vi.

b. ít hơn 1 tuần.

c. ít hơn 1 tháng.

d. Tôi không biết.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Project. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.594
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm