Unit 2 lớp 6 Skills 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Unit 2 lớp 6 My Home Skills 2 dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Gợi ý đáp án các phần bài tập trang 23 SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em hướng dẫn giải chi tiết kèm theo bài dịch giúp các em học tốt tiếng Anh 6 theo từng lesson hiệu quả. 

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- listen to get information about rooms and houses

- write an e-mail to a friend.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My home”.

Structures: There is / There isn’t

There are / There aren’t

Prepositions of place.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Skills 2

Listening

1. Nick's parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place. Bố mẹ của Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. nghe và vẽ đồ đạc vào đúng vị trí của nó. 

Bài nghe

Đáp án

Unit 2 lớp 6 Skills 2

Nội dung bài nghe

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace. In the far comer, there is a window. The shelves are right in front of it. Next to the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next to the bed.

Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room. In front of these windows, there’s a sofa, a table and two stools. We like the room because it’s comfortable.

Hướng dẫn dịch

Mẹ của Nick: Nick đang ở trong phòng Tiger. Chúng tôi đang ở trong phòng Bear. Có một con gấu lớn gần cửa. Con gấu thực sự là một lò sưởi. Ở phía xa, có một cửa sổ. Các kệ nằm ngay trước mặt nó. Cạnh kệ là một chiếc giường lớn. Có một tủ quần áo bên cạnh giường.

Bố của Nick: Ồ, cũng có hai cửa sổ khác trong phòng. Phía trước cửa sổ này có ghế sofa, bàn và 2 ghế đẩu. Chúng tôi thích căn phòng này vì nó thoải mái.

Writing

2. Read Nick's e-mail again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. Đọc email của Nick một lần nữa. Xác định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân và phần kết thúc của email. 

Đáp án

Subject (Chủ đề): Weekend Away

Greeting (Lời chào): Hi Phong and Mi

Introduction (Giới thiệu): How are you? I'm in Da Lat with my parents. We are staying at the

Crazy House Hotel. Wow, it's really crazy.

Body (Phần thân): Da Lat is nice.........just like my bedroom at home.

Conclusion (Phần kết): You should visit here, it's great. See you soon!

3. Read the e-mail below and correct it. Write the correct version in the space provided. Đọc e-mail dưới đây và sửa nó. Viết lại cho đúng.

Đáp án

From: mi@fastmail.com

To: sophia@quickmail.com

Subject: My house

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now, I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where do you live? Tell me in your next email.

Best wishes,

Mi

4. Write an e-mail to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House Hotel. Viết e-mail gửi tới Nick. Kể cậu ấy biết về ý tưởng cho căn phòng mới của khách sạn Crazy House.

Plan: Brainstorm vocabulary about your room

Draft: Write a draft

Check: Check your draft: Is the punctuation correct? Is the capitalisation correct? Does it have all necessary parts?

Hướng dẫn dịch:

Kế hoạch: Suy nghĩ về từ vựng cho căn phòng của bạn

Bản nháp: Viết 1 bản nháp

Kiểm tra: kiểm tra lại bản nháp: Liệu dấu câu đã đúng chưa? Liệu đã viết hoa đúng chưa? Các phần cần thiết đã có đủ chưa?

Gợi ý

From: sonvndoc@gmail.com

To: nick@meta.com

Subject: Crazy House hotel

Dear Nick,

Today I will tell you my idea about Crazy House Hotel. It’s is the tallest building in the city with 200 floors. The hotel is in the center of the city, too. It's always a large amount of visitors around the hotel. But it doesn’t serve humans. It serves animals. It’s much more different from normal hotel. Each room must be suitable with each animal. For example, the Cat room has high-quality cat litter and small fluffy bed; the the Elephant room must have big shower so my guests can enjoy shower time. If an animal is in the edge of extinction, its room will disappear.

Those are what I think about my Crazy House Hotel. What about yours? Tell me in the next email.

Regards, Son

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 2 My Home Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
47 2.817
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm