Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 6 unit 9 A closer look 1

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng Unit năm 2023 - 2024, tài liệu Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 9 A Closer Look 1 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn A Closer Look 1 Unit 9 tiếng Anh lớp 6: Cities Of The World gồm hướng dẫn giải đáp án chi tiết các bài tập 1 - 6 trong trang 28 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu, phục vụ việc học tập & giảng dạy.

* Xem chi tiết: Soạn Unit 9 lớp 6 Cities Of The World đầy đủ nhất

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world A closer look 1 trang 28

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to

- revise the adjectives they know, practice sounds /əu/ and /ai/.

2. Objectives:

Topic: cities of the world

Vocabulary: old, new, safe, dangerous

Grammar: Adjectives, superlatives of long Adj.

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

Vocabulary - Từ vựng

1. Fill each box with an adjective. Điền vào mỗi ô với một tính từ.

Đáp án

City: old; exciting

Food: tasty; delicious

People: friendly; helpful

Weather: rainy; Sunny

Hướng dẫn dịch

- thành phố - cũ, thú vị

- đồ ăn - ngon, ngon tuyệt

- con người - thân thiện, hữu ích

- thời tiết - mưa, nắng

2. Complete the sentences with the words in 1. Hoàn thành các câu với các từ trong bài 1.

1. - What's the weather like in Sydney in summer? - It's ............ and dry.

2. I love the............... buildings in Edinburgh. I feel that they can tell stories.

3. There are so many things to do in New York. It's very ............. .

4. The people in my city are ............. and helpful.

5. Ha Noi is famous for its .............. street food.

Đáp án

1 - sunny

2 - old

3 - exciting

4 - friendly

5 - delicious

Hướng dẫn dịch

1 - Thời tiết ở Sydney vào mùa hè như thế nào? - Trời nắng và khô.

2 - Tôi yêu những tòa nhà cổ kính ở Edinburgh. Tôi cảm thấy rằng họ có thể kể những câu chuyện.

3 - Có quá nhiều thứ để làm ở New York. Nó rất thú vị.

4 - Người dân trong thành phố của tôi rất thân thiện và hữu ích

5 - Hà Nội nổi tiếng với những món ăn đường phố ngon.

3. Write the words/phrases below under the correct pictures. Viết các từ / cụm từ bên dưới dưới các hình ảnh đúng.

Phương pháp giải:

- stall: quầy hàng

- street food: thức ăn đường phố

- palace: cung điện

- floating market: chợ nổi

Đáp án

1 - palace

2 - floating market

3 - stall

4 - street food

Pronunciation - Phát âm

4. Listen and write the words in the correct column. Then listen and repeat. Nghe và viết các từ vào đúng cột. Sau đó nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

/əʊ//aʊ/

boat

postcard

coast

pagoda

house

town

crowded

tower

5. Listen and repeat. Pay attention to the underlined words. Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến những từ được gạch chân.

Click để nghe

1. The town is crowded at the weekend.

2. There's lots of snow in Tokyo in winter.

3. It’s very cold on the boat.

4. He's running around the house.

Hướng dẫn dịch

1 - Thị trấn cuối tuần đông đúc.

2 - Có rất nhiều tuyết ở Tokyo vào mùa đông.

3 - Trên thuyền rất lạnh.

4 - Anh ấy đang chạy quanh nhà.

* Tham khảo thêm phần giải SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức tiếp theo:

Và một số bài tập tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world có đáp án khác:

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World A Closer Look 1, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
31
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm