Tiếng Anh 6 Unit 7: Skills 2

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7 Television phần Skills 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phần Skills 2 Unit 7 giúp các em học sinh lớp 6 rèn luyện hai kỹ năng tiếng Anh cơ bản là Listening (Nghe) và Writing (Viết) theo chủ đề bài học Television - Truyền hình.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

- listen for specific information from a recommended TV schedule

- write a short guided passage about one’s TV- watching habits by using vocabulary and grammar that they’ve learnt.

2. Objectives

- Vocabulary: Some names of the TV programmes.

- Grammar: present simple tense

- Skills: listening, writing

II. Nội dung soạn Skills 2 Unit 7 Television

1. Listen and tick (√) the correct channel for each programme (Nghe và chọn kênh đúng cho mỗi chương trình.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 Unit 7: Skills 2

Đáp án:

ProgrammeChannel 1Channel 2Channel 3
Music: Green Green Summer
(Âm nhạc: Mùa hè xanh)
Cartoon: The Red Spotted Squirrel
(Phim hoạt hình: Con Sóc đốm màu đỏ)
Film: The Lonely Giraffe
(Phim: Hươu cao cổ cô đơn)
Home and Garden: How to Make a Dog House
(Nhà và vườn: Cách để làm một ngôi nhà cho chó)
Our World: The Old Town of Inca
(Thế giới chúng ta: Thành phố cổ Inca)

Nội dung bài nghe:

... And here are some interesting TV programmes for you. The musical Green, Green Summer on Channel 1 starts at eight o’clock. At the same time on Channel 2 is The Red spotted Squirrel. Home and Garden follows at eight twenty-five. Today you’ll learn how to make a house for your dog. Channel 3 offers you a touching film of friendship, The Lonely Giraffe. The film starts at eight thirty. After that, you can discover the famous old town of Inca in Peru. However, it comes on quite late, at ten o’clock. We hope that you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Hướng dẫn dịch:

... Và đây là một số chương trình truyền hình thú vị dành cho bạn. Âm nhạc xanh, Mùa hè xanh trên Kênh 1 bắt đầu lúc tám giờ. Đồng thời trên Kênh 2 là Squirrel đốm đỏ. Nhà và Vườn sau đó lúc Tám giờ hai mươi lăm. Hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ngôi nhà cho chú chó của mình. Kênh 3 cung cấp cho bạn một bộ phim cảm động về tình bạn, The Lonely Giraffe. Bộ phim bắt đầu lúc tám giờ ba mươi. Sau đó, bạn có thể khám phá khu phố cổ nổi tiếng của Inca ở Peru. Tuy nhiên, nó đến khá muộn, lúc mười giờ. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể chọn một chương trình cho chính mình. Chúc bạn vui vẻ.

2. Listen again and tick (√) statements 1-5 with T for true and F for false. (Nghe lại và đánh dấu chọn (*0 câu 1-5 với câu đứng ghi T và câu sai ghi F.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 6 Unit 7: Skills 2

Đáp án:

1. (F)2. (T)3. (F)4. (T)5. (F)

3. What are your TV-watching habits? (Sở thích xem truyền hình của em là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). ... (Chọn câu trả lời đúng dành cho em (em có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời). Sử dụng câu trả lời của em để viết một đoạn văn ngắn nói về thói quen xem ti vi của em. )

How many hours a day do you watch TV?

1 hour

2-3 hours

depends

2 How do you compare the time you spend watching TV to the time you spend on outdoor activities?

more

less

the same

3 Do you watch TV when you are...?

eating

entertaining

reading

4. What kind of programme do you watch most?

educational

entertaining

sports

5 Do you leave your TV on when you are not watching it?

never

sometimes

often

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn xem TV bao nhiêu giờ mỗi ngày?1 giờ2-3 giờtùy thuộc
2. So sánh thời gian xem TV với thời gian giành cho các hoạt động ngoài trời?nhiều hơnít hơnnhư nhau
3. Bạn xem TV lúc bạn ...?đang ăngiải tríđang đọc
4. Bạn xem thể loại chương trình truyền hình nào nhất?giáo dụcgiải tríthể thao
5. Bạn có để TV chạy trong khi bạn không xem nó?không bao giờđôi khithường xuyên

Chọn câu trả lời đúng dành cho em (em có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời). Sử dụng câu trả lời của em dể viết một đoạn văn ngắn nói về thói quen xem ti vi của em.

* Xem thêm các đoạn văn mẫu tại: 

Write a short description of your TV watching habits

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 2.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm