Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Skills 2

Tài liệu Soạn tiếng Anh Unit 7 lớp 6 Television Skills 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phần Skills 2 Unit 7 lớp 6 Television giúp các em học sinh lớp 6 rèn luyện hai kỹ năng tiếng Anh cơ bản là Listening (Nghe) và Writing (Viết) theo chủ đề bài học Television - Truyền hình.

Xem thêm: Soạn unit 7 lớp 6 Television đầy đủ nhất

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, sts will be able to:

- listen for specific information from a recommended TV schedule

- write a short guided passage about one’s TV- watching habits by using vocabulary and grammar that they’ve learnt.

2. Objectives

- Vocabulary: Some names of the TV programmes.

- Grammar: present simple tense

- Skills: listening, writing

II. Soạn Skills 2 Unit 7 lớp 6 Television

Listening

1. Listen and tick (✓) the correct channel for each programme. Nghe và đánh dấu kênh đúng cho mỗi chương trình.

Click để nghe

Đáp án

Green summer - Channel 1

My childhood - Channel 2

Harry Potter - Channel 3

English and Fun - Channel  1

2. Listen again and tick (✓) T (True) or False (F). Nghe lại và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai).

Click để nghe

Đáp án

1. T ; 2. F; 3. T; 4. F

Writing

3. Read the questions and circle the right answers for yourself. Đọc các câu hỏi và khoanh chọn câu trả lời đúng với bản thân em.

Hướng dẫn dịch

1. Bạn thích xem TV đến mức nào?

2. Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?

3. Bạn xem TV nhiều nhất khi nào?

4. Bạn có xem TV khi đang ăn không?

5. Chương trình TV nào bạn xem nhiều nhất?

4. Write a paragraph of about 50 words about your TV –viewing habits. Use your answers in 3. Viết một đoạn văn khoảng 50 từ về thói quen xem TV của em. Sử dụng các câu trả lời của em ở bài 3.

* Xem thêm các đoạn văn mẫu tại: 

Write a short description of your TV watching habits

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Skills 2 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
30 3.804
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm