Review 2 lớp 6 Skills

Soạn tiếng Anh 6 Review 2 Units 4 - 5 - 6 Skills

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh Global Success lớp 6 theo từng Unit năm 2022 - 2023, Giải Skills Review 2 trang 68 69 SGK tiếng Anh 6 Kết nối tri thức do VnDoc.com đăng tải tổng hợp đáp án các phần bài tập Reading, Speaking, Listening & Writing giúp các em chuẩn bị tại nhà đầy đủ.

Reading - Kỹ năng đọc

1. Read the passage and match the headings (A,B,C) with the paragraph. Đọc văn bản và nối tiêu đề (A, B, C) với đoạn văn

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - A;

Hướng dẫn dịch

Có rất nhiều công viên ở đất nước này. Bạn có thể đến đây và thưởng thức các loại cây và hoa đẹp, hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời: đi xe đạp hoặc chèo thuyền. Bạn cũng có thể đến sở thú để ngắm động vật trong đời thực.

Hãy đến những nơi như ở Chinatown và Little India để tìm hiểu về con người và văn hóa của Trung Quốc và Ấn Độ. Ở đó, bạn có thể xem cách họ sống, thử món ăn và mua quà lưu niệm. Cũng có nhiều lễ hội nữa. Chúng thu hút rất nhiều du khách.

Các gia đình đang tìm kiếm các hoạt động thú vị cho cả trẻ em và người lớn nên đến Sentosa. Có rất nhiều thứ cho bạn xem và làm ở đó, vì vậy bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

2. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. Đọc lại văn bản và chọn đáp án đúng A, B, hoặc C.

Đáp án

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C;

Hướng dẫn dịch

1 - Bạn có thể tìm thấy những loại cây và hoa đẹp trong công viên.

2 - Bạn có thể thấy các loại động vật khác nhau trong vườn thú.

3 - Bạn có thể xem lễ hội ở những nơi như Chinatown.

4 - Sentosa có những hoạt động thú vị cho cả trẻ em và phụ huynh

Speaking - Kỹ năng nói

3. Work in pairs. Read the passage ‘Visit Singapore’ again and make a list of the places. Tale turns to ask and find out which place your partner wants to visit and why. Làm việc theo cặp. Đọc văn bản “Hãy đến Singapore” và lập danh sách các địa điểm. Lần lượt hỏi và tìm ra nơi nào mà bạn em muốn đến và lý do tại sao.

Gợi ý

Which place do you want to visit?

The park.

Why do you want to visit it?

Because I want to do outdoor activities.

Hướng dẫn dịch

Nơi nào bạn muốn đến thăm?

Công viên.

Tại sao bạn muốn đến thăm nó?

Vì tôi muốn tham gia các hoạt động ngoài trời.

Listening - Kỹ năng nghe

4. Mai’s family is talking to a travel agent about their trip to Singapore. Listen and tick (✓) T (True) or F (False). Gia đình của Mai đang nói chuyện với đại lý du lịch về chuyến du lịch đến Singapore. Nghe và đánh dấu Đúng hoặc Sai.

Click để nghe

Đáp án

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - T; 5 - F;

Nội dung bài nghe

Travel agent: Here we have a four-day programme for you ...

Mai's mother: Do we visit somewhere natural?

Travel agent: Oh yes. We have two days for nature: one day at the National Park and one day at the zoo.

Mai's mother: How about Sentosa?

Travel agent: Sentosa is a 'must' for families. We spend one day there.

Mai's mother: Is it enough?

Travel agent: We start early and return late. There we visit the Sea Aquarium ...

Mal's mother: What is it?

Travel agent: It's a zoo for fish.

Mai's mother: Great.

Travel agent: In the evening we will watch the Light and Sound Show. And the last day is for...

Writing - Kỹ năng viết

5. Complete this paragraph to describe the place you live. Hoàn thành đoạn văn để mô tả nơi em sống.

Gợi ý

1 - Mai Dich;

2 - interesting

3 - many cafés, restaurants, shops

4 - café

5 - drink coffee or tea; eat cake

Trên đây là Soạn Skills Review 2 lớp 6 trang 68 - 69 đầy đủ nhất. VnDoc.com hy vọng rằng bài viết trên đây sẽ giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
7 1.123
Sắp xếp theo

    Tiếng anh 6

    Xem thêm