Review 1 lớp 6 Language

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Review 1 Units 1 - 2 - 3 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Language trang 36 - 37 SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- revise the language they have studied since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

- Vocabulary: revise the vocabulary they have learnt since Unit 1, 2, 3.

- Structures: The present simple and the present continuous tense.

There is / There isn’t – There are / There aren’t.

Prepositions of place.

Verbs be and have for descriptions.

The Present Continuous for future.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Review 1 Language

Pronunciation

1. Odd one out. Which underlined part is pronounced differently in each line? Chọn từ khác loại. Phần gạch chân nào được phát âm khác trong mỗi hàng?

Đáp án

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

2. Write the names of school things and furniture in the house which begin with /b/and /p/. Viết tên của đồ vật ở trường và đồ đạc trong nhà bắt đầu với /b/ và /p/.

Gợi ý

/b/: book, black board, bench, bag; bookshelf; backpack; boot; bed;

/p/: pencil, pencil, plaster, pillow, pen, picture, photos; poster

Vocabulary

3. Complete the words. Hoàn thành các từ sau

Đáp án

1 - English; 2 - homework; 3 - lunch; 4 - sports;

5 - badminton; 6 - Physics; 7 - lesson; 8 - judo;

Now write the words in the correct group. Bây giờ viết những từ trên theo nhóm

Play: badminton; sports;

Do: homework; judo;

Have: lunch; lesson;

Study: English; Physics;

4. Do the crossword puzzle. Giải câu đố ô chữ.

Review 1 lớp 6 Language

Đáp án

ACROSS:

1. wardrobe

3. living room

5. apartment

6. poster

DOWN

2. dining room

4. hall

5. Choose the correct words. Chọn từ đúng.

Đáp án

1. quiet; 2. shy; 3. hard-working; 4. patient; 5. is;

Grammar

6. Complete the sentences with the present simple or the present continuous form of the verbs in brackets. Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của những động từ trong ngoặc.

Đáp án

1. is raining

2. do you have

3. am not going out; am doing

4. likes; is sleeping

5. is

7. Nick is describing his mother. Complete the description with the correct form of the verbs "be" or "have". Sometimes you need the negative form. Nick đang miêu tả mẹ anh ta. Hãy hoàn thành bài miêu tả với hình thức đứng của động từ "be" hoặc "have". Thỉnh thoảng em cần dùng hình thức phủ định.

Đáp án

1 - is; 2 - is not; 3 - doesn't have; 4 - is;

5 - has; 6 - are; 7 - is; 8 - is;

Hướng dẫn dịch

Mẹ tôi 45 tuổi. Mẹ không mũm mĩm bởi vì mẹ thích chơi thể thao. Mẹ không có mái tóc đen. Tóc mẹ vàng. Mẹ có đôi mắt xanh, mũi thẳng và đôi môi đầy đặn. Ngón tay mẹ ốm. Mẹ tốt bụng. Mẹ thích giúp dỡ người khác. Mẹ cũng vui tính bởi vì mẹ hay làm chúng tôi cười. Tôi yêu mẹ lắm.

8. Read the sentences and draw the furniture in the right place. Đọc các câu sau và vẽ đồ đạc ở đúng nơi.

Review 1 lớp 6 Language

Hướng dẫn dịch

1. Có một ghế sofa phía trước cửa sổ.

2. Có một cây đèn gần ghế sofa.

3. Một cái bàn nằm phía trước ghế sofa.

4. Có một bình hoa trên bàn.

5. Có hai bức tranh trên tường.

6. Một cái đồng hồ nằm giữa hai bức hình.

Đáp án

Review 1 lớp 6 Language

Everyday English

9. Number the lines of the dialogue in the correct order. Đánh số các hàng đàm thoại theo thứ tự đúng.

6Yes, I'd love to.
1Can I speak to An, please?
7That sound great. I’ll meet you outside your house at 7 p. m
2Speaking. Is that Mi?
4Yes, I am.
3Yes. An, are you free this Sunday evening?
5Would you like to go to Mai's birthday party with me?
8Alright. See you then!

Hướng dẫn dịch

1. Tôi có thể nói chuyện với An được không?

2. An nghe đây. Mi đó hả?

3. Đúng rồi. An, cậu có rảnh vào tối Chủ nhật không?

4. Có rảnh.

5. Bạn có muốn di dự bữa tiệc sinh nhật của Mai với mình không?

6. Có chứ.

7. Tuyệt. Mình sẽ gặp cậu bển ngoài nhà lúc 7 giờ tối.

8. Được thôi. Gặp lại cậu sau nhé!

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Review 1 Units 1 - 2 - 3 Language. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
14 2.154
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm