Unit 4 lớp 6 A closer look 2

Lời giải SGK tiếng Anh lớp 6 mới Unit 4 A closer look 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 2 tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood hướng dẫn giải bài tập 1 - 7 SGK trang 41 - 42 tiếng Anh lớp 6 mới giúp các em giải bài tập tiếng Anh 6 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

use adjectives to compare things.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 A closer look 2

* Xem Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 lớp 6 tại:

Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood

1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Hoàn thành các câu sau với hình thức so sánh của tính từ ngoặc kép

Unit 4 lớp 6 A closer look 2

Đáp án

2 - taller;

Tòa nhà này cao hơn tòa nhà kia.

3 - bigger;

Quảng trường ở Hà Nội to hơn quảng trường ở Hội An.

4 - noisier;

Xóm tôi ồn ào hơn xóm bạn.

5 - cheaper;

Khách sạn Green rẻ hơn khách sạn Palace.

2. Now complete the following sentences with the comparative form of the long adjectives in brackets. Bây giờ hoàn thành những câu sau với hình thức so sánh tính từ dài trong ngoặc đơn. 

Unit 4 lớp 6 A closer look 2

Đáp án

2 - more beautiful;

Công viên này đẹp hơn công viên kia.

3 - more convenient; 

Sống trong một ngôi nhà thì tiện hơn sống trong một căn hộ.

4 - more interesting; 

Sông ở thành phố thú vị hơn sông ở nông thôn.

5 - more expensive;

Những thứ trong cửa hàng này đắt hơn những thứ trong siêu thị

3. Read and complete Vy's letter to her friend. Đọc và hoàn thành bức thư của Vy gửi đến bạn cô ấy. 

Đáp án

1 - drier; 2 - smaller; 3 - older; 4 - wider; 5 -  more delicious; 6 - cheaper;

Hướng dẫn dịch

Chào Nick,

Bạn khỏe không?

Hà Nội thật đẹp! Nhưng nó quá nhộn nhịp và ô nhiễm đối với mình. Mình đang ở bãi biển Cửa Lò. Mình đang rất vui. Thời tiết nóng và khô hơn ở Hà Nội. Nhà cửa nhỏ hơn và những tòa nhà thì cũ hơn ở Hà Nội. Đường phố rộng hơn và ít xe cộ hơn. Mình thích thức ăn ở đây. Hải sản ở đây ngon hơn và rẻ hơn ở Hà Nội.

À, bên ngoài trời đang nắng, vì thế mình ra ngoài hít không khí trong lành đây.

Hẹn gặp lại bạn sớm

Vy,

4. Look at the pictures of Yen Binh neighbourhooc and Long Son neighbourhood. Now write about the differences. Nhìn vào những bức tranh của khu phố Yên Bình và Long Sơn. Bây giờ viết về sự khác biệt gỉữa chúng.

Unit 4 lớp 6 A closer look 2

Gợi ý

Yen Binh' roads are narrower than Long Son's.

Yen Binh's houses are bigger than Long Son's.

Yen Binh has more means of transportation than Long Son.

Long Son has more trees than Yen Binh.

5. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Hoàn thành các câu với hình thức so sánh của các từ trong ngoặc đơn.

Đáp án

1 - bigger; 2 - more expensive; 3 - more comfortable;

4 - more historic; 5 - narrower;

6. Work in pairs. Ask and answer questions about Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood using the pictures in 4. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khu phố Yên Bình và Long Sơn, sử dụng tranh ở phần 4.

Gợi ý

A: Does Yen Binh have more means of transportation than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Does Yen Binh have more trees than Long Son?

B: No, it isn't.

7. Work in pairs. Ask and answer questions about the places that you know. Use the comparative form of the adjectives in the box. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi bạn biết. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ trong khung.

Gợi ý

A: Is Sapa more beautiful than Ha Giang?

B: Yes, it is.

A. Is the countryside more boring than the city?

B: Yes, it is.

A: Is Ho Chi Minh more convenient than Hue city?

B: Yes, it is.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
24 2.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm