Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Closer Look 1

Tài liệu Soạn Unit 1 lớp 6 A Closer Look 1 trang 8 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Kết nối tri thức theo Unit năm 2021 - 2022 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải tiếng Anh 6 Global success unit 1 A Closer Look Unit 1 bao gồm file nghe mp3, gợi ý đáp án và hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 - 5 về Vocabulary (Từ vưng) và Pronunciation (Phiên âm) giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả trước khi lên lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- pronounce correctly the sounds /ɑː/ and /ʌ/

2. Objectives:

Vocabulary: the subjects in the school.

Structures:

+ The combinations: to study, to have, to do, to play + Noun.

II. Soạn giải tiếng Anh Unit 1 lớp 6 A Closer Look 1

Vocabulary

1. Listen and repeat the words. Nghe và nhắc lại những từ dưới đây.

Click để nghe

school lunch ; exercise

English ; science

history ; football

homework ; lessons

music

Hướng dẫn dịch

- school lunch: bữa ăn trưa ở trường

- English: môn Tiếng Anh

- history: lịch sử

- homework: bài tập về nhà

- exercise: bài tập

- science: khoa học

- football: bóng đá

- lessons: bài học

-music: âm nhạc

2. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns. Làm việc theo cặp. Đặt các từ ở bài 1 vào cột đúng.

Đáp án

Play: football; music

Do: homework; exercise

Have: School lunch;  lessons

Study: English, History, Science

Can you add more word to each column? Em có thể thêm từ vào mỗi cột không?

Gợi ý

Play: soccer; volleyball; basketball; the guitar; the piano; games; sports,

Do: housework, laundry, karate, aerobics,

Have: breakfast, dinner, meal, time,

Study: Music, Art, Physics, IT, Vietnamese, Maths, communication, online

3. Put one of these words in each blank. Đặt một trong những từ này vào chỗ trống.

Đáp án

1 - homework

2 - football

3 - lessons

4 - exercise

5 - history

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi và Vy thường làm bài tập về nhà sau giờ học.

2 - Nick chơi bóng cho đội bóng của trường.

3 - Cô Nguyên dạy tất cả các bài học lịch sử của tôi.

4 - Họ khỏe mạnh. Họ tập thể dục mỗi ngày.

5 - Tôi học toán, tiếng Anh và lịch sử vào các ngày thứ Hai.

Pronunciation

/ɑː/ and /ʌ/

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ and /ʌ/. Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ɑː/ và /ʌ/.

Click để nghe

1. /ɑː/2.  /ʌ/.

Smart

Art

Carton

class

Subject

Study

Monday

compass

5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/. Nghe và lặp lại. Sau đó nghe lại và gạch chân từ có âm /ɑː/ và /ʌ/.

Click để nghe

Đáp án

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o'clock.

5. He goes out to have lunch every Sunday.

Hướng dẫn dịch

1 -  Anh trai tôi có một chiếc com-pa mới.

2 - Lớp học của tôi thì rộng.

3 - Họ trông sáng sủa trong ngày đầu tiên đi học.

4 - Giờ học Mỹ thuật bắt đầu lúc 9 giờ.

5 - Anh ấy ra ngoài ăn trưa mỗi Chủ nhật.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Kết nối tri thức Unit 1 A closer look 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Lý thuyết & Bài tập Unit 1 lớp 6 My new school có đáp án khác nhau như:

Từ vựng Unit 1 lớp 6 My New School

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 A Closer Look 2

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 tại group facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tài liệu Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh giá bài viết
20 9.362
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Xem thêm