Unit 4 lớp 6 Getting started

Lời giải bài tập tiếng Anh 6 mới Unit 4 Getting Started nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 6 My neighbourhood Getting started bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 6 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighbourhood”.

- Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Getting started

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Lost in the old town!

Bài nghe

a. Read and put the actions in order. Đọc và sắp xếp những hành động theo thứ tự.

1. Cô gái chỉ đường cho họ.

2. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

3. Nick, Khang, Phong quyết định đi đến Nhà Tân Kỳ.

4. Nick, Khang, Phong bị lạc.

5. Phong nhìn vào bản đồ.

6. Nick, Khang, Phong nhanh chóng đi bộ đến Nhà Tân Kỳ.

Đáp án

2 → 5 → 3 → 4 → 1 → 6

b. Making suggestions. Put the words in the correct order.  Đưa ra lời đề nghị. Sắp xếp các từ theo trật tự đúng.

Đáp án

1. a. Where shall we go first?

b. Let’s go to "Chua Cau".

2. a. Shall we go there first?

b. Ok, sure.

3. a. Shall we go by bicycle?

b. No, let’s walk there.

Hướng dẫn dịch

Phong: A, chúng mình đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng thật. Thật là cổ kính.

Phong: Vậy đầu tiên chúng mình đi đâu nào?

Nick: Hãy đi đến "Chùa cầu" đi.

Phong: Xem nào, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng mình đến đó trước nhé?

Nick, Khang: Ừ chắc chắn rồi.

Phong: Chúng mình đi bằng xe đạp phải không?

Nick: Không, chúng mình đi bộ đến đó đi.

Phong: ừm,cũng được . Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.

Nick: Được, đi nào.

Phong: Chờ chút.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng mình dang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng mình bị lạc rồi đó

Nick: Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy

Phong: Xin lỗi, chúng mình bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng mình đường đến Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh h nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn rất nhiều.

Cô gái: Không có gì đâu.

Phong: Nick, nhanh lên nào.

2. Work in pairs. Role-play making suggestions. Làm việc theo cặp. Đóng vai đưa ra lời đề nghị.

Gợi ý:

A: What shall we go in the afternoon?

B. Shall we go to the cinema?

A. No, what about going to the restaurant and eating ice-cream?

3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. Nối những nơi bên dưới với những bức hình. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.

Bài nghe

Unit 4 lớp 6 Getting started

Đáp án

1 - E. square; 2 - H. palace; 3 - F. cathedral;

4 - c. memorial; 5 - G. art gallery; 6 - A. statue;

7 - B. railway station; 8 - D. temple;

4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it. Nghĩ về nơi mà bạn sống. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi vể nó.

Gợi ý

A : Is there a cinema in your neighborhood?

B : Yes, there are a lot of cinemas in my neighbourhood. There are CGV cinema; Lotte cinema; BHD star cineplex.

A : It’s so interesting .

B : Sure. Do you want to come here and go the the cinema with me?

A : Oh, sure. I love it.

5. Match the instructions in the box with the pictures. Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho phù hợp.

Unit 4 lớp 6 Getting started

Đáp án

1 - Go straight on.

2 - Turn left at traffic lights.

3 - Go past the bus stop.

4 - Take the first turning on the left.

5 - Go to the end of the road.

6 - Go along the Street.

7 - Cross the Street.

Hướng dẫn dịch

1 - Đi thẳng.

2 - Rẽ trái ở đèn giao thông.

3 - Băng qua trạm xe buýt.

4 - Rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên.

5 - Đi đến cuối đường.

6 - Đi dọc theo con đường.

7 - Băng qua đường.

6. Game: Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap. Trò chơi: Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.

Unit 4 lớp 6 Getting started

Gợi ý 1:

A: Go straight for about 20 meters. It is on your left?

B: is that the art gallery?

A: No, try again.

B: Is that the temple?

A: Yes, it is.

Gợi ý 2:

A: Go straight. Take the second turning on the right. It is on the left.

B. Is that a bus stop?

A: Yes, it is.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood Getting started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 1.258
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm