Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 6: Our Tet Holiday

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit, tổng hợp Từ mới Tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Our Tet Holiday bao gồm toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng, phiên âm và định nghĩa rất hữu ích dành cho bạn đọc. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

VOCABULARY

- flower /ˈflɑʊ·ər/ (n): hoa

- firework /ˈfaɪr.wɝːk/ (n): pháo hoa

- lucky money /ˈlʌk i ˈmʌn i/ (n): tiền lì xì

- apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ (n): hoa mai

- peach blossom /pitʃ ˈblɑs·əm/ (n) hoa đào

- make a wish: ước một điều ước

- cook special food: nấu một món ăn đặc biệt

- go to a pagoda: đi chùa

- decorate /ˈdek·əˌreɪt/ (v): trang trí, trang hoàng

- decorate our house: trang trí nhà của chúng ta

- plant trees: trồng cây

- watch fireworks: xem pháo hoa

- hang a calendar: treo một cuốn lịch

- give lucky money: cho tiền lì xì

- do the shopping: mua sắm

- visit relative: thăm người thân

- buy peach blossom: mua hoa đào

- clean furniture: lau chùi đồ đạc

- calendar /ˈkæl ən dər/ (n): lịch

- celebrate /ˈsel·əˌbreɪt/ (v): kỉ niệm

- cool down /kul daʊn/(v): làm mát

- Dutch /dʌtʃ/ (n, adj): người /tiếng Hà Lan

- empty out (v): đổ (rác)

- family gathering (n): sum họp gia đình

- feather /ˈfeð·ər/ (n): lông (gia cầm)

- first-footer /ˈfɜrstˈfʊt/ (n): người xông nhà (đầu năm mới)

- get wet (v): bị ướt

- Korean /kəˈriən/ (n, adj): người/tiếng Hàn Quốc

- remove /rɪˈmuv/ (v): rủ bỏ

- rooster /ˈru·stər/ (n): gà trống

- rubbish /ˈrʌb·ɪʃ/ (n): rác

- Thai /taɪ/ (n, adj): người ¡tiếng Thái Lan

- wish /wɪʃ/ (n, v): lời ước

Trên đây là toàn bộ Từ vựng quan trọng có trong Unit 6 chương trình mới lớp 6.

Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, việc kết hợp học lý thuyết và thực hành bài tập là cách học tập hiệu quả nhất hiện nay. VnDoc xin gửi đến Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh nguồn tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 trực tuyến chuẩn xác nhất tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
11 2.816
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm