Từ vựng Unit 6 lớp 6 Our Tet Holiday

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 6: Our Tet Holiday

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit, tổng hợp Từ mới Tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Our Tet Holiday bao gồm toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng, phiên âm và định nghĩa rất hữu ích dành cho bạn đọc. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. flower(n) /ˈflɑʊ·ər/hoa
2. firework(n) /ˈfaɪr.wɝːk/pháo hoa
3. lucky money(n) /ˈlʌk i ˈmʌn i/tiền lì xì
4. apricot blossom(n) /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/hoa mai
5. peach blossom(n) /pitʃ ˈblɑs·əm/hoa đào
6. make a wish(v)ước một điều ước
7. cook special food(v)nấu một món ăn đặc biệt
8. go to a pagoda(v) /pəˈɡəʊdə/đi chùa
9. decorate(v) /ˈdek·əˌreɪt/trang trí, trang hoàng
10. decorate our house(v)trang trí nhà của chúng ta
11. plant trees(v)trồng cây
12. watch fireworks(v)xem pháo hoa
13. hang a calendar(v) /ˈkælɪndər/treo một cuốn lịch
14. give lucky money(v)cho tiền lì xì
15. do the shopping(v)mua sắm
16. visit relative(v) /ˈrelətɪv/thăm người thân
17. buy peach blossom(v)mua hoa đào
18. clean furniture(v) /ˈfɜːnɪtʃə(r)/lau chùi đồ đạc
19. calendar(n) /ˈkæl ən dər/lịch
20. celebrate(v) /ˈsel·əˌbreɪt/kỉ niệm
21. cool down(v) /kul daʊn/làm mát
22. Dutch(n, adj) /dʌtʃ/người, tiếng Hà Lan
23. empty out(v) /ˈempti/đổ (rác)
24. family gathering(n) /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/sum họp gia đình
25. feather(n) /ˈfeð·ər/lông (gia cầm)
26. first-footer(n) /ˈfɜrstˈfʊt/người xông nhà (đầu năm mới)
27. get wet(v)bị ướt
28. Korean(n, adj) /kəˈriən/người/tiếng Hàn Quốc
29. remove(v) /rɪˈmuv/rủ bỏ
30. rooster(n) /ˈru·stər/gà trống
31. rubbish(n) /ˈrʌb·ɪʃ/rác
32. Thai(n, adj) /taɪ/người ¡tiếng Thái Lan
33. wish(n, v) /wɪʃ/lời ước, ước nguyện
34. kumquat tree(n) /ˈkʌmkwɒt triː/cây quất
35. the new year tree(n) /ðə njuː jɪə(r) triː/cây nêu
36. sticky rice(n) /ˈstɪki raɪs/gạo nếp
37. jellied meat(n) /ˈdʒelid miːt/thịt đông
38. lean pork paste(n) /liːn pɔːk peɪst/giò lụa
39. pickled onion(n) /ˈpɪkld ˈʌnjən/dưa hành
40. Kitchen God(n) /ˈkɪtʃɪn gɒd/táo quân
41. sweep the floor(v) /swiːp ðə flɔː(r)/quét nhà
42. celebrate(v) /ˈselɪbreɪt/kỷ niệm
43. decoration(n) /dekəˈreɪʃn/sự trang trí
44. calendar(n) /ˈkælɪndər/lịch
45. rooster(n) /ˈruːstər/con gà trống
46. welcome(v) /ˈwelkəm/chào đón, tiếp đón
47. colourful(adj) /ˈkʌləfəl/đa sắc màu
48. envelope(n) /ˈenvələʊp/bao thư, phong bì
49. belief(n) niềm tinniềm tin
50. backward(n) /ˈbækwəd/sự thụt lùi
51. poverty(n) /ˈpɒvəti/sự nghèo đói
52. midnight/ˈmɪdnaɪt/nửa đêm
53. behave(v) /bɪˈheɪv/cư xử

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Unit 6 Our Tet holidy tiếng Anh lớp 6 mới. Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, việc kết hợp học lý thuyết và thực hành bài tập là cách học tập hiệu quả nhất hiện nay. VnDoc xin gửi đến Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh nguồn tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 trực tuyến chuẩn xác nhất tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
33 6.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm